Samtale med legen om urininkontinens

Gjør tanken på å snakke med helsepersonell om urininkontinens deg ukomfortabel? Undersøk hvordan du kan overvinne denne hindringen og få behandlingen du trenger, og finn ut hvilke spørsmål du kan stille.

Diagnosing Bladder Disorders

Tips om hvordan du kan snakke med legen om urininkontinens.

En behandling mot urininkontinens begynner med en samtale med legen. For mange er dette imidlertid ikke en enkel sak. Personer med problemer med blærekontroll kan føle seg flaue over å snakke med legen om «uhell» eller plutselig trang til å urinere. Eldre voksne aksepterer ofte inkontinens eller andre urinveisproblemer som en del av aldringsprosessen.

For å løse problemer med urininkontinens er det imidlertid viktig å samle mot til å drøfte med lege/sykepleier hva du opplever, gi informasjon som er nyttig for å stille diagnose, og stille de riktige spørsmålene.

Overvinne forlegenhet

Hvis du er flau over å snakke med helsepersonell om urininkontinensen din, kan du kanskje ha nytte av noen fakta og tips nedenfor som kan motivere deg til å avtale en time:

 • Medisinsk fagpersonell er opplært til å drøfte og behandle et bredt spekter av inkontinensproblemer, og slike samtaler er en del av jobben deres
 • Et underliggende og muligens alvorlig problem kan være årsaken til inkontinens, så det er viktig å kontakte legen så snart som mulig
 • Hvis du kommer til legen med detaljert informasjon om hva du har opplevd, kan det gjøre det lettere å snakke om inkontinensen


Ta med en «blæredagbok» til legen

En av måtene du kan hjelpe helsepersonell med å forstå hva som skjer med urinveiene dine på, er å føre en blæredagbok. En blæredagbok er ganske enkelt en logg over:

 • det daglige mat- og væskeinntaket med angivelse av tidspunkt og mengde
 • tidspunkt for urinering og et grovt anslag for mengden urin
 • uhell eller lekkasje, inkludert mengde og eventuell følelse av vannlatingstrang, og hva du gjorde da det skjedde
 • eventuelle andre relevante observasjoner om inkontinensopplevelsen

Vær oppmerksom på at det finnes flere typer urininkontinens. Å identifisere riktig type er som et detektivarbeid som er avhengig av god informasjon. Jo flere detaljer du kan gi til helsepersonellet om inkontinensen, desto lettere vil det være for vedkommende å stille en nøyaktig diagnose og foreskrive en anbefalt behandling. Hvis du ikke har en blæredagbok klar, kan du ta med detaljerte notater til legetimen/konsultasjonen.

Slik kan du stille legen spørsmål om urininkontinensen

Når du har fylt ut en blæredagbok eller skrevet notater, er det en god idé å komme til timen forberedt med en liste med spørsmål. Samtalen vil dreie seg om din aktuelle situasjon, men her er noen generelle spørsmål du kan stille:

 • Hvilken diagnose har jeg? Hvilken type urininkontinens har jeg, og hva er årsaken til den?
 • Kan du hjelpe meg med inkontinensen, eller må jeg gå til en spesialist?
 • Hvilken behandling anbefaler du for min type inkontinens? Hva vil skje uten behandling?
 • Er det noen endringer i kosthold, livsstil eller toalettrutiner du vil anbefale?
 • Hva er min langsiktige plan? Vil behandling som du anbefaler, løse inkontinensproblemene mine, eller må jeg fortsette å håndtere dem?

Som med ethvert medisinsk problem er en samtale med legen et viktig første skritt. Når du har overvunnet eventuell bekymring, kommer til timen med informasjon og stiller de riktige spørsmålene, vil du være godt i gang med å løse problemer med urininkontinens.