EU Varsling til varslere

 

Hollister Incorporated forplikter seg til å drive virksomheten etisk og i samsvar med gjeldende lover og bransjestandarder. Hvis det oppstår en bekymring om et mulig brudd på EU-lovgivningen, kan enkeltpersoner - medarbeidere (nåværende og tidligere), potensielle medarbeidere, kontraktører (nåværende og tidligere), leverandører (nåværende og tidligere) og/eller frivillige, lærlinger og praktikanter - rapportere slike bekymringer i fortrolighet og uten frykt for represalier. 

Hollister Helpline kan brukes til å rapportere en bekymring om brudd på EU-lovgivningen.