Bruksvilkår

Bruk og innhold

Disse generelle vilkårene og betingelsene for bruk ("bruksvilkår") regulerer tilgang til, og bruk av, denne Internett-siden ("nettside"). Les disse bruksvilkårene nøye. Ved å gå inn på og bruke nettsiden samtykker du i å være bundet av disse bruksvilkårene. Hvis du ikke er enig i alle, eller deler av, disse bruksvilkårene, må du ikke bruke nettsiden vår.

Vi kan endre eller oppdatere alle, eller deler av, disse bruksvilkårene eller retningslinjene for personvern / Safe Harbor-erklæringen fra tid til annen ved å legge ut en oppdatert versjon på denne nettsiden. Din fortsatt bruk vil bli ansett som aksept av disse oppdaterte bruksvilkårene, så du bør besøke denne siden med jevne mellomrom.

Hollister Incorporated, et selskap med base i Illinois og hovedkontor på adressen 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048 USA (inkludert tilknyttede selskaper av Hollister og Dansac AS verden over (med unntak av enheter som selger direkte til forbrukerne), henvist til som "Hollister"), eier og kontrollerer denne nettsiden fullstendig. Du kan bare bruke denne nettsiden i samsvar med bruksvilkårene og bare til lovlige formål. Hollister tilbyr denne nettsiden utelukkende for opplysningsformål. Du kan kun laste ned innhold fra denne nettsiden for ikke-kommersiell bruk. Det er ikke tillatt å endre eller gjengi noe innhold fra denne nettsiden uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra Hollister.  
 
Hollister gir ikke medisinsk rådgivning eller medisinske tjenester. Opplysningene på denne nettsiden er ikke en erstatning for legebehandling. Hvis du har, eller mistenker at du har, et helseproblem, må du alltid kontakte helsepersonell.

Personvern 

Ved å godta å være bundet av disse bruksvilkårene godtar du å være bundet av vår(e) retningslinjer for personvern. Vi anbefaler at du leser retningslinjene for personvern, da det vil hjelpe deg å forstå hvordan og for hvilke formål vi samler inn og bruker dine personlige data, inkludert vår bruk av informasjonskapsler.

Immateriell eiendom

Med mindre annet er spesifisert, gjelder det alt innhold og immaterielle rettigheter i forbindelse med slikt innhold på denne nettsiden, for eksempel arbeid, avbildninger, bilder, dialoger, musikk, lyder, videoer, dokumenter, tegninger, figurer, logoer, menyer, nettsider, grafikk, farger, skjemaer, verktøy, skrifttyper, design, diagrammer, oppsett, metoder, prosesser, funksjoner og programvare (kollektivt "innhold") tilhører Hollister. Du kan ikke reprodusere, publisere, distribuere, vise, endre, lage avledede arbeider fra, eller på noen måte utnytte, helt eller delvis, innholdet uten å innhente skriftlig forhåndssamtykke fra oss.

Koblinger til tredjepartsnettsider

Nettsiden kan inneholde koblinger til andre nettsider som ikke eies eller drives av Hollister. Vi kontrollerer ikke og overvåke ikke slike tredjeparts nettsider eller det tilhørende innholdet. Hollister er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsider og/eller for regler de har implementert i forhold til, men ikke begrenset til, ditt personvern og behandling av dine personopplysninger når du besøker disse nettsidene. 

Hvis du går inn på tredjeparts nettsider gjennom koblinger på nettsiden, ber vi deg om å lese de tilhørende vilkårene og betingelsene for bruk samt retningslinjene for personvern. Våre bruksvilkår retningslinjer for personvern gjelder ikke for tredjeparters nettsider. 

Når vi oppgir koblinger til andre nettsider, vil det ikke si at vi godkjenner dem, og vi gir ikke noen garantier vedrørende deres nettinnhold eller tjenester og produkter som leveres og selges på disse nettsidene.

Innsendt materiale

Fra tid til annen kan vi gi tilgang til områder der du og andre brukere kan legge inn eller på annen måte sende inn informasjon eller annet materiale på eller til nettsiden (samlet kalt "innsendt materiale"). Ved å sende inn, postere eller overføre innsendt materiale til oss eller hvilket som helst område av nettsiden, gir du oss og våre utpekte partnere en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, underlisensierbar, overførbar, royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig rett til å bruke, reprodusere, viderelisensiere, distribuere, lage avledede produkter av, oppføre og importere ditt innsendte materiale i alle medier som er kjent eller utvikles heretter, til ethvert formål, kommersielt eller av annen type, uten kompensasjon til deg.  

Med andre ord har vi automatisk rett til å bruke ditt innsendte materiale, inkludert gjengivelse, utlevering, publisering eller kringkasting av ditt innsendte materiale, hvor som helst, når som helst, i ethvert medium og for ethvert formål. 

Du vil ikke under noen omstendigheter ha rett til betaling hvis vi bruker noe av ditt innsendte materiale. Alt innsendt materiale anses som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært. Du er ansvarlig for det innsendte materialet. Hollister tar ikke ansvar og påtar seg intet erstatningsansvar for innsendt materiale postert av deg eller en tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

Vi prøver å sikre at innholdet på nettsiden vår er nøyaktig og ikke inneholder noen feil eller utdatert informasjon. Vi skal imidlertid ikke holdes ansvarlig for innholdets nøyaktighet og fullstendighet. Nettsiden leveres "som den er".

Vi kan ikke garantere at nettsiden vil fungere kontinuerlig og uten avbrudd i Internett-tjenesten eller feil.

Ansvarsbegrensning

Din tilgang til og bruk av denne nettsiden skjer på egen risiko. Du vil holdes ansvarlig for din egen bruk av nettsiden og dens innhold. 

Vi påtar oss ikke noe erstatningsansvar, uansett hvordan det forårsakes, og enten direkte eller indirekte, for noen tap eller skader forårsaket mot deg eller andre (inkludert din bedrift) som følge av din bruk av denne nettsiden, inkludert men ikke begrenset til, tap av inntekt, forretninger, fortjeneste, muligheter, kontrakter, faktiske eller forventede besparelser, data, omdømme eller kundekrets.

Vi utelukker enhver uttrykt eller underforstått garanti om at materiale som brukes på, eller lastes ned fra denne nettsiden, ikke vil føre til tap eller skade på data eller eiendom, for eksempel programvare eller maskinvare, inkludert men ikke begrenset til, tap eller skader forårsaket av virus eller nedlasting av virus. Vi påtar oss ikke noe erstatningsansvar for slike tap eller skader påført mot deg, din bedrift eller en annen, som et resultat av din bruk av denne nettsiden.

Gjeldende lov

Disse bruksvilkårene og eventuelle kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av nettsiden, skal være underlagt lovene i delstaten Illinois og er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i staten Illinois.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller klager vedrørende denne nettsiden, kan du kontakte oss

Disse bruksvilkårene ble sist oppdatert 7. august 2015.

© 2023 Hollister Incorporated.

 

HOLLISTER
Hollister, Hollister-logoen, Adapt, Adapt CeraRing, Advance, Advance Ex, Advance Hydro Soft, Advance IC, Advance Plus, Advance Plus Pocket, AF300, AnchorFast, AnchorFast Guard, AnchorFast Guard Select, AnchorFast SlimFit, Apogee, Apogee Essentials, Apogee HC, Apogee HC Plus, Apogee IC, Apogee Plus, Apogee Ready, CalciCare, CenterPointLock, CeraPlus, CeraRing, Contour, ComfortWear, Dignity Without Compromise, Dimethicreme, Everyday, Extended Wear, Flex & Form, Flextend, Flextend M, FlexWear, FormaFlex, Genairex, Genairex Equivalent Products at an Exceptional Price, Go4Education, Healthy skin. Positive outcomes., Hollihesive, Hollister & H Design, Hollister Compact, Hollister Conform 2, Hollister Education Design, Hollister Moderma Flex, Hollister New Image, Impression, Impression C, Infyna, Infyna Chic, Infyna Plus, InstantCath, Invent, InView, Lift & Connect, Lock ‘N Roll, Lo-Profile, m9, Moderma, Moderma Flex, New Image, Nuance, O-Guard, Onli, Ostomy Care Confidential, Pouchkins, Premier, Premium, QuietWear, Restore, Secure Start, Securi-T, Selibre, Softflex, Solo, Stominal, Suavita, Tandem, The Hollister Advantage Program, The Interface Between Wound and Care, The Wound Deserves Better, Toeboggan, Triact, Triact Advanced, Triact Advanced & Design, Triact Design, Triact Technology & Design, Vaporphilic, VaPro, VaPro Plus, VaPro Plus Pocket, VaPro Pocket, VaPro 2, VaPro 2 Plus, VaPro 2 Plus Pocket og VaPro 2 Pocket er varemerker for Hollister Incorporated.

DANSAC A/S
Dansac, Dansac-logoen, Dansac Education-logoen, Dansac EasiSpray, Dansac Nova, Dansac NovaLife, Dansac NovaLife GX+, Dansac Nodor S, Dansac O, Dansac TRE, Dansac Xltra, Duo Soft, EasiView, Invent, MyPen3, NovaLife TRE og TRE er varemerker for Dansac A/S.

KMT MEDICAL
KMT Medical, EasyConsult by KMT Medical og Navigator by KMT Medical er varemerker for KMT Medical Incorporated.

THE FIRM OF JOHN DICKINSON SCHNEIDER, INC.
The Firm of John Dickinson Schneider, Inc. logo er varemerker for The Firm of John Dickinson Schneider, Inc.

 
Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.