Nettsidens personvernerklæring

Hollister Incorporated og dets datterselskaper over hele verden, inkludert enheten som fungerer som behandler som identifisert i avsnittet Behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger og kontaktinformasjon nedenfor (slik enhet referert til som «Hollister», «vi», «våre» og «oss»), er forpliktet til å beskytte og sikre personvernet til våre medarbeidere, sluttbrukere, kunder og andre samarbeidspartnere. Vi overholder EUs generelle databeskyttelseslovgivning og nasjonale gjeldende lover i de landene vi befinner oss i. Som sådan samler vi kun inn persondata når det enten er nødvendig for ønsket formål, når vi er forpliktet til å gjøre det på grunn av lovbestemmelser eller kontrakter, når vi har en legitim forretningsinteresse, eller når du frivillig har gitt ditt samtykke. Denne kunngjøringen gir informasjon om hvordan vi behandler persondata som kan bli gitt til oss av deg, spesielt i forbindelse med bruk av denne nettsiden (og alle dens tilknyttede undergrupper) («Nettside») eller når du samhandler med oss direkte, slik som ved å ringe eller sende oss e-post.

Personvernerklæringen beskriver:

 

GDPR

25. mai 2018 trådte en ny personvernlov i kraft i den europeiske union(EU) kalt Generell databes-kyttelsesforordning (GDPR). GDPR utvider personvernrettighetene for personer i EU. Hollister har tatt mange grep for å overholde GDPR. Vi har oppdatert mange av våre retningslinjer, prosedyrer og praksis og vil fortsette å vurdere vår virksomhet og kunder i vårt forsøk på å sikre at vi bruker og beskytter dine persondata når det er behov for det og det forventes i henhold til GDPR og av våre kunder og partnere. Vi er forpliktet til åpenhet og å sikre at du forstår hvilke persondata vi samler inn og i hvilken hensikt, samt hva dine rettigheter er knyttet til dine persondata.

Under GDPR betyr persondata enhver informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en nettidentifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for fysisk, fysiologisk, genetisk, mental, økonomisk, kulturell eller sosial identitet for den fysiske personen.

 

Behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger

Den ansvarlige behandlingsansvarlig (som betyr personen som bestemmer formålet for behandlingen av dine persondata), for persondata som er innsamlet og behandlet i forbindelse med bruken av denne nettsiden, er Dansac and Hollister Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak.

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer om eller i forbindelse med denne personverner-klæringen, eller ønsker å klage på vår håndtering av dine persondata eller utøve noen av dine rettigheter angående dine persondata (se avsnittet «Dine rettigheter» nedenfor), kontakt oss ved å bruke en av følgende metoder:

For å kontakte Dansac and Hollister Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak direkte:
Olav Brunborgsvei 4
Postboks 273
1377 Billingstad
Norway
+47 66776650
kundeservice.norge@hollister.com

For å kontakte vårt personvernombud:
2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois, USA, 60048
1-847-680-2800
privacy@hollister.com

 

Behandling av dine persondata

Hollister samler inn persondata direkte fra deg når du frivillig gir slik informasjon for en bestemt hensikt, for eksempel når du bestiller produktprøver, sender en forespørsel eller ber om råd om bruk eller valg av et produkt eller en tjeneste. Vi samler også inn persondata om deg fra tredjepart som ditt helsepersonell, slik at vi kan gi deg service, råd eller produktassistanse.

Hollister søker ikke å samle inn eller be om persondata fra barn under 16 år. Samtykke til å gi oss persondata om et barn under 16 år må gis til oss av foreldre eller foresatte av barnet.

Med mindre det er beskrevet i denne policyen, vil ikke Hollister formidle, selge eller leie ut dine persondata til tredjeparter. Vi behandler dine persondata til andre formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen, hvis vi er forpliktet til å gjøre det på grunnlag av juridiske krav (f.eks. overføring til domstoler eller strafferett), hvis du har samtykket til den respektive behandlingen, eller hvis behandlingen ellers er lovlig i henhold til gjeldende lov. Hvis behandling for et annet formål finner sted, vil vi gi deg ytterligere opplysninger i samsvar med kravene i gjeldende lov.

Du kan velge å ikke levere fra deg bestemte typer persondata til oss, med mindre det er nødvendig for oss å fremskaffe persondataene for det formålet det er innhentet for (for eksempel utførelse av en kontrakt du etablerer med oss eller som nødvendig for å svare på en forespørsel mottatt fra deg). Hvis du imidlertid velger å ikke levere bestemte typer persondata, kan det påvirke vår evne til å gi deg de produktene eller tjenestene du har bedt om, og din evne til å benytte nettsiden eller dens funksjoner og tjenester.

Vi kan behandle dine persondata i følgende situasjoner:

 1. For å la deg bruke nettsiden vår.
  Formålene med behandlingen: når du besøker nettsiden, samler Hollister inn de nedenfor oppførte persondata for administrasjon, drift, vedlikehold (inkludert vedlikehold av sikkerhet) og forbedring av nettsiden. Disse opplysningene lagres for å samle inn statistisk informasjon (som besøkstall, klikk på siden, nedlastingstall, antall videovisninger) om bruken av denne nettsiden. Se også «Informasjon om informasjonskapsler og annen teknologi» nedenfor, for mer informasjon om teknologien Hollister bruker.

  Kategoriene av persondata som behandles:
  • Internettprotokoll (IP)-adresse, operativsystem, nettlesertype, nettleserversjon, nettleserkon-figurasjon, navn på internettleverandør og annen type datamaskin- og tilkoblingsrelatert informasjon som er relevant for å identifisere typen av enhet, koble til nettsiden, muliggjøre datautveksling med deg og din enhet og sørge for en praktisk bruk av nettsiden;
  • Uniform Resource Locator (URL) og IP-adressen til nettsiden som du har tilgang til, eller ble henvist til, vår nettside, inkludert dato og klokkeslett;
  • Undersider du har besøkt mens du er på nettsiden vår, koblinger du har fulgt på nettsiden, inkludert dato, klokkeslett og varighet, og
  • Den fullstendige URL-klikkstrømmen til, gjennom og fra nettsiden, inkludert dato og klokkeslett.

  Juridisk grunnlag for behandlingen:
  våre legitime interesser ((Art. 6 (1) (f) GDPR)) å tilby nettsiden og de nettsidetjenestene du har bedt om, sikre at nettsiden fungerer godt og forbedre innholdet på nettsiden og brukeropplevelsen..

 2. Analyse og kunderesearch.
  Formålene med behandlingen: når du besøker nettsiden, samler Hollister inn de nedenfor oppførte persondataene for å utføre analyser og gjennomføre kundeundersøkelser relatert til bruken av nettsiden, inkludert generell markedsundersøkelse eller kartlegging av kundens behov og meninger om bestemte problemer, generering av trafikkmønstre og analyse av annonseringseffektivitet, både på anonym måte (f.eks. ved å samle inn data) eller individuelt for å skreddersy vår nettside og våre tjenester og produkter til kundens behov.

  Kategoriene av persondata som behandles: (including by use of cookies):
  • IP-adresse, operativsystem, nettlesertype, nettleserversjon, nettleserkonfigurasjon og annen type datamaskin- og tilkoblingsrelatert informasjon som er relevant for å identifisere typen av enhet, koble til nettsiden, muliggjøre datautveksling med deg og enheten din og sikre en praktisk bruk av nettsiden;
  • Nettadresse og IP-adresse som gir deg tilgang til, eller ble henvist til, vår nettside, inkludert dato og klokkeslett
  • Undersider du har besøkt mens du er på nettsiden vår, koblinger du har fulgt på nettsiden, inkludert dato, klokkeslett og varighet;
  • Søkeord som er angitt
  • Tjenester/produkter vist eller søkt for på nettsiden
  • Samtykker, autorisasjoner etc. som er gitt;
  • Brukerprofilinformasjon (for registrerte brukere), og
  • Svar på undersøkelser, vurderinger, bedømmelser og andre typer tilbakemeldinger som er gitt.

  Juridisk grunnlag for behandlingen:
  våre legitime interesser ((Art. 6 (1) (f) GDPR)) ved å bruke nettanalyse for å bestemme og forbedre effektiviteten av annonseringen vår og for å forbedre nettsidens brukeropplevelse og ditt samtykke etter behov ved spesifikke omstendigheter.

 3. For å gi deg produktprøver
  Formålene med behandlingen: For å gi deg prøver på våre produkter hvis det er forespurt av deg gjennom skjemaer i seksjoner av denne nettsiden og/eller i andre kontekster, slik som ved å ringe kundeservice eller delta på et arrangement. Denne tjenesten kan også inkludere rådgivning og/eller anbefalinger om våre produkter og tjenester, inkludert oppfølgende samtaler for å se hvordan prøvene fungerte for deg. Vi bruker også persondataene dine i denne sammenheng for markedsanalyse.

  Kategoriene av persondata som behandles: navn, adresse, e-post og/eller telefonnummer, og hvis du er sluttbruker, informasjon om helsen din, inkludert din medisinske tilstand som resulterer i bruk av et Hollister-produkt.

  Juridisk grunnlag for behandlingen: Hvis du er sluttbruker, bruker vi persondata du oppgir i denne sammenheng basert på ditt samtykke og i forbindelse med utførelsen av en kontrakt (Art. 6 (1) (b) GDPR). Hvis du ikke er en sluttbruker, bruker vi persondataene du oppgir i denne sammenheng basert på ditt samtykke eller i forbindelse med utførelsen av en kontrakt (Art. 6 (1) (b) GDPR) og/eller vår legitime forretningsinteresse ((Art. 6 (1) (f) GDPR)) av markedsføring og salg av våre produkter og tjenester.

 4. For å svare på dine forespørsler angående våre produkter og tjenester.
  Formålene med behandlingen: For å svare på dine spørsmål, forespørsler og henvendelser om våre produkter og/eller tjenester gjennom skjemaer som er gitt i deler av denne nettsiden og/eller i andre sammenhenger, for eksempel når du ringer kundeservice eller deltar på et arrangement.

  Kategoriene av persondata som behandles: navn, adresse, e-post og/eller telefonnummer, innholdet i enhver kommunikasjon som sendes via nettsiden (for eksempel ved å sende spørsmål, henvendelser og forespørsler via nettsidens kontaktskjema), og hvis du er sluttbruker, informasjon om helsen din, inkludert din medisinske tilstand som resulterer i din interesse for et Hollister-produkt.

  Juridisk grunnlag for behandlingen: hvis du gir oss helserelaterte persondata, bruker vi persondataene du oppgir i denne sammenheng basert på ditt samtykke. Hvis du ikke gir oss helserelaterte persondata, bruker vi persondataene du gir i denne sammenheng i forbindelse med ditt samtykke eller vår legitime forretningsinteresse ((Art. 6 (1) (f) GDPR)) for å svare på dine spørsmål, forespørsler og henvendelser.

 5. For å gi deg informasjon om våre produkter og tjenester (direktemarkedsføring).
  Formålene med behandlingen: For å kommunisere med deg om produkter og tjenester som kan være av interesse for deg, gjennom tradisjonell post, e-post og nyhetsbrevkanaler, inkluder periodisk utsendelse av kampanjemateriell om produkter, tjenester og kampanjer for Hollister-produkter (direktemarkedsføring) som forespurt av deg gjennom skjemaer i deler av denne nettsiden og/eller i annen kontekst, slik som å ringe kundeservice eller delta på et arrangement.

  Du kan når som helst bestemme deg for at du ikke lenger vil motta denne type kommunikasjon, ved å kontakte oss gjennom å bruke kontaktopplysningene oppgitt her.
  Kategoriene av persondata som behandles: navn, adresse, e-postadresse og telefon- og mobilnummer. Hvis du er sluttbruker av våre produkter, samler vi også inn og behandler opplysninger om din helse, inkludert din medisinske tilstand som resulterer i bruken av et Hollister-produkt.

  Juridisk grunnlag for behandlingen: Vi behandler dine persondata i denne sammenhengen i henhold til ditt samtykke.

 6. Din tilgang til registrerte områder .
  Formålene med behandlingen: For å gi deg eksklusivt innhold kun for medlemmer, tjenester og muligheter for interaktiv kommunikasjon, som nærmere beskrevet i personvernerklæringen for aktuelle registrerte områdets nettside(r), som kanskje eller ikke er knyttet til denne nettsiden.

  Kategoriene av persondata som behandles: navn; personlig- og/eller arbeidsadresse, e-postadresse og telefon- og mobilnummer; om du er helsepersonell, annen jobbrelatert informasjon, for eksempel tittel, faglig lisensnummer og pedagogisk- og arbeidserfaring/bakgrunn; om du er sluttbruker av våre produkter, informasjon om helsen din, inkludert din medisinske tilstand som resulterer i bruken av et Hollister-produkt; og annen informasjon som tilbys frivillig av deg i forbindelse med din frivillige kommunikasjon med oss og/eller med andre brukere av det eller de registrerte området/områdene.

  Juridisk grunnlag for behandlingen: Vi behandler dine persondata i denne sammenhengen i henhold til ditt samtykke.

 7. 7. For å be om at du gir oss informasjon om deg selv, eller om våre produkter og tjenester.
  Formålene med behandlingen: For å kontakte deg for å stille spørsmål om våre produkter og/eller tjenester, herunder for deltakelse i undersøkelser, produkt- eller tjenestevalueringer og/eller kliniske forsøksaktiviteter som tillatt av deg gjennom skjemaer gitt i deler av denne nettsiden og/eller i andre sammenhenger, for eksempel når du ringer kundeservice eller deltar på et arrangement. Avhengig av det enkelte tilfelle kan vi også be deg om å dele dine erfaringer, inkludert personlige historier og casestudier. Opplysningene du deler vil brukes for følgende formål: produktutforming og utvikling, intern- og ekstern markedsføring og opplæring/utdanning.

  Kategoriene av persondata som behandles: navn, adresse, e-postadresse, telefon- og mobilnummer, informasjon du legger inn på eller laster opp til nettsiden (f.eks. innhold som du fyller ut i et elektronisk skjema, et bilde du laster opp) og samtykker, autorisasjoner osv. som er gitt. Persondata kan også inneholde informasjon om bakgrunn, helse og medisinsk historie, og erfaringer med våre og andre medisinske produkter.

  Juridisk grunnlag for behandlingen: vi behandler dine persondata i denne sammenheng i henhold til ditt eksplisitte samtykke dersom du gir oss helsemessig eller medisinsk informasjon, eller i forbindelse med utførelsen av en kontrakt (etablert eller ventende) og/eller vår legitime interesse ((Art. 6 (1) (f) GDPR)) for å evaluere og forbedre våre produkter og tjenester hvis du ikke gir oss helse- eller medisinsk informasjon.

 8. For å identifisere potensielle forretningsmuligheter.
  Formålene med behandlingen: for å evaluere og utføre visse forretningsmuligheter, inkludert nye produktutviklingsideer og potensielle virksomhets-, produkt- eller tjenesteoppkjøp som identifisert av deg gjennom skjemaer som er gitt i deler av denne nettsiden og/eller i andre sammenhenger, for eksempel ved å kontakte oss direkte.

  Kategoriene av persondata som behandles: navn, adresse, e-postadresse, telefon- og mobilnummer, innhold av all kommunikasjon sendt via nettsiden (for eksempel ved å fylle ut et kontakt- eller forslagsskjema).

  Juridisk grunnlag for behandlingen: hvis du er sluttbruker, bruker vi persondataene du oppgir i denne sammenheng basert på ditt samtykke og i forbindelse med utførelsen av en kontrakt ((Art. 6 (1) (f) GDPR)) for markedsføring og salg av våre produkter og tjenester.

 9. Når du søker på en stilling i Hollister.
  Formålene med behandlingen: For å fastslå egnetheten din for stillingen du søker om er en del av søknadsprosessen basert på søknad fra deg gjennom skjemaer som er gitt i deler av denne nettsiden og/eller i andre sammenhenger, for eksempel ved å delta på en karrieremesse eller svare på en stillingsutlysning. Vi samler også dine persondata til dette formålet fra våre ulike rekrutteringsbyråer som vi samarbeider med for å besette stillinger. Din beslutning om å gi oss personopplysninger i denne sammenhengen er frivillig; hvis du imidlertid ikke gir noen opplysninger, kan det hende at vi ikke kan behandle søknaden din eller andre forespørsler du måtte ha med hensyn til din potensielle ansettelse hos Hollister. Opplysninger du gir til oss vil brukes for å kontakte deg for å gi deg informasjon om stillinger og markedsinformasjon om Hollister, og i tilfelle du søker på en stilling, for å behandle søknaden din. Når du søker på en stilling, vil du ha mulighet til å spesifisere om du vil at informasjonen du oppgir skal deles med Hollister-rekrutterere over hele verden, bare Hollister-rekrutterere i ditt bostedsland, eller bare Hollister-rekrutterere som administrerer de spesifikke stillingene du søker på.

  Kategoriene av persondata som behandles: e-postadresse, passord, navn, telefonnummer, adresse, gjeldende jobbinformasjon, faglig sertifisering, tidligere jobbhistorikk og -erfaring, språkferdighet, mobilitet, referanser fra arbeidsgivere, tidligere søknader til Hollister, juridiske begrensninger for mulig ansettelse, slektninger som for tiden er ansatt hos Hollister, kjønn, rase og etnisitet.

  Juridisk grunnlag for behandlingen: Vi behandler dine persondata i denne sammenhengen som nødvendig for å avgjøre om en arbeidsavtale skal inngås (Art. 6 (1) (b) GDPR og tilhørende bestemmelser i lokal databeskyttelseslov knyttet til (pre)-ansettelsesforhold) og for å forfølge de legitime interessene (i henhold til Art. 6 (1) (f) GDPR) for å beskytte Hollisters juridiske interesser (for eksempel om nødvendig for å forsvare seg mot rettslige krav eller ta forholdsregler mot ansvar).

 10. For å overholde gjeldende lover og å etablere, utøve og/eller forsvare juridiske krav.
  Formålene med behandlingen: i noen tilfeller er vi pålagt å behandle persondata i samsvar med juridiske forpliktelser, for forebygging av ulovlig bruk av nettsiden, løsning av tvister, beskyttelse av våre eiendomsrettigheter, håndheving av våre avtaler og etablering, utøvelse og forsvar av rettslige krav. Hvis du for eksempel er helsepersonell som har mottatt kompensasjon for tjenester fra oss, kan vi bli pålagt å behandle dine persondata i forbindelse med ulike Sunshine Act-forpliktelser. Hvis du har sendt inn en klage angående noen av våre produkter, behandler vi dine persondata hvis og i den grad det kreves i forbindelse med gjeldende rapporteringskrav.

  Kategoriene av persondata som behandles:
  • IP-adresse, operativsystem, nettlesertype, nettleserversjon, nettleserkonfigurasjon, navn på internettleverandør og annen type datamaskin- og tilkoblingsrelatert informasjon som er relevant for å identifisere typen av enhet, koble til nettsiden, muliggjøre datautveksling med deg og din enhet og sørge for en praktisk bruk av nettsiden;
  • Undersider du har besøkt mens du er på nettsiden vår, koblinger du har fulgt på nettsiden, inkludert dato, klokkeslett og varighet
  • Den fullstendige URL-klikkstrømmen til, gjennom og fra nettsiden, inkludert dato og klokkeslett
  • Navn, tittel og adresse;
  • Sykehustilknytning og beløp betalt til deg av oss;
  • Personlige kontaktopplysninger (telefon, e-post, faks etc.)
  • Helseopplysninger og erfaring med vårt/våre produkt(er), og
  • Forespørsler om informasjon og prøveprodukter.

  Juridisk grunnlag for behandlingen:
  Juridisk grunnlag for behandlingen: vi bruker de personlige dataene du gir i denne sammenheng i forbindelse med vår legitime interesse (Art. 6 (1) (f) GDPR) i beskyttelse av vår virksomhet og eiendom (herunder å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav), og å overholde en lovlig forpliktelse (Art. 6 (1) (c) GDPR). Vi bruker også persondataene dine i denne sammenheng for markedsanalyse.

 

Overføringer av dine persondata

Enhver tilgang til dine persondata hos Hollister er begrenset til de personer som har behov for å kjenne de for å oppfylle deres ansvarsoppgaver.

Vi kan videreformidle persondataene dine til tredjeparter av følgende kategorier:

 1. Til andre enheter innenfor Hollister-konsernet av selskaper , inkludert spesielt til Hollister Incorporated (2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048). Slike enheter kan være lokalisert i et annet land hvor Europa-kommisjonen ikke har utstedt en beslutning om at dette landet sikrer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, nemlig: USA eller lokasjonen av selskaper i Hollister-konsernet utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Vi overfører dine persondata til disse mottakerne av Hollisters legitime interesser (i henhold til Art. 6 (1) (f) GDPR) for å fasilitere globale operasjoner i forbindelse med systemene og tjenestene som Hollister-konsernet av selskaper deler, for eksempel tilgang til nettverksservere, IT-systemer og ansatte på tvers av avdelinger. En liste over slike selskap er å finne her.
 2. Tredjeparts tjenesteleverandører som behandler data på våre vegne som nødvendig for levering av produkter og tjenester, inkludert våre IT-tjenesteleverandører, for eksempel salesforce.com og SAP, for å administrere programvaren som våre systemer og nettverk opererer på; frakt-, pakke- og leveringstjenester eller speditører med det formål å levere produkter og annet materiale som du har bestilt; spesialister som kan utføre produktevalueringer og/eller kliniske studier på våre vegne; og finansinstitusjoner. Våre tredjepartsleverandører og partnere er kontraktmessig forpliktet til å behandle slike data på vegne av Hollister under egnede instruksjoner som nødvendig for de respektive behandlingsformål og for å beskytte dine persondata på passende måte. De kan ikke på annen måte behandle eller dele dine persondata, med unntak av når loven tilsier det.
 3. Rettsmyndigheter, domstoler, eksterne rådgivere og lignende tredjeparter som krever eller tillates etter gjeldende lov, dersom vi har grunn til å tro at formidling av persondata er nødvendig for å identifisere, kontakte eller bringe inn saker for retten mot noen som kan forårsake svindel eller skade eller forstyrre (enten forsettlig eller utilsiktet) våre rettigheter eller eiendom, andre nettbrukere eller noen andre som kan bli skadet av slike aktiviteter. Vi formidler også personopplysninger som svar på stevning, garanti eller annen rettslig eller administrativ ordre, eller når vi i god tro tror at en lov, regulering, stevning, garanti eller annen rettslig eller administrativ ordre krever det – eller tillater oss å gjøre det – eller for å respondere på en nødsituasjon. Det juridiske grunnlaget for slike dataoverføringer er våre legitime interesser identifisert ovenfor (i henhold til Art. 6 (1) (f) GDPR) og for å overholde lovbestemte forpliktelser (i henhold til Art. 6 (1) (c) GDPR).
 4. Våre profesjonelle rådgivere, inkludert våre revisorer, regnskapsførere og advokater, hvis og i den grad det er nødvendig, for å fullføre eller revidere våre økonomiske- og rapporteringsforpliktelser, eller for å etablere, utøve og/eller forsvare juridiske krav.

I alle tilfeller begrenser vi persondataene som tilbys til disse tredjepartene til det som er nødvendig og ellers begrenset av anvendelse av GDPR og annen relevant lokal lov.
Noen av mottakerne av dine persondata vil være lokalisert eller ha relevante operasjoner utenfor ditt land og EØS, der databeskyttelseslovene kan gi et annet beskyttelsesnivå i forhold til lovene i din jurisdiksjon, og med hensyn til om en tiltaksbestemmelse fra EU-kommisjonen ikke eksisterer. Ved å inngå relevante dataoverføringsavtaler basert på standard kontraktslige bestemmelser (2010/87/EU og/eller 2004/915/EF) som nevnt i Art. 46 (5) GDPR eller andre tilstrekkelige midler som kan bli forespurt via kontaktinformasjonen nedenfor, vil vi iverksette hensiktsmessige tiltak for å sikre at alle andre mottakere utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet vil gi et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse og at passende teknisk og organisatorisk sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte dine persondata mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, utilsiktet tap eller endring, uautorisert avsløring eller tilgang, og mot alle andre ulovlige former for behandling.

 

Datalagring

Dine persondata er lagret av Hollister og/eller våre tjenesteleverandører i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser og i tiden som er nødvendig for å oppnå de formålene som persondataene samles inn for, i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover og våre robuste interne datalagringsplaner. Når Hollister ikke lenger trenger å behandle dine persondata, vil vi slette det fra systemene våre og/eller registrere og/eller gjøre grep for å anonymisere det slik at du ikke lenger kan identifiseres ut ifra det, med mindre vi trenger å beholde dine persondata for å overholde lover eller forskrifter som Hollister er underlagt.

Personlige data vil i prinsippet oppbevares så lenge du godtar kommunikasjon fra oss. Vi beholder imidlertid dine relevante persondata i lengre tid hvis Hollister har lov til å sende deg markedsførings-materiale. Typisk sletter vi også kontrakter, kommunikasjon og forretningsbrev som inneholder persondata, eller vi sensurerer persondata fra slike dokumenter, 10 år etter opphør eller opprettelse, da slike data kan være underlagt lovbestemte oppbevaringskrav, som ofte krever oppbevaring i inntil 10 år. I tillegg, dersom en rettslig eller disiplinær handling påbegynnes, vil persondataene lagres til slutten av en slik handling, inkludert eventuelle potensielle perioder for klage, og vil da slettes eller arkiveres som tillatt i henhold til gjeldende lov.

Ytterligere spesifikk informasjon om oppbevaringsperioder er gitt ovenfor i underseksjonen av seksjonen «Behandling av dine persondata».

 

Dine rettigheter

Hvis du har gitt ditt samtykke for eventuelle behandlingsaktiviteter for persondata, har du når som helst rett til å trekke tilbake dette samtykket med fremtidig effekt. En slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekkingen av samtykket.

I henhold til gjeldende lov om databeskyttelse kan du også ha følgende lovbestemte rettigheter, som du kan utøve ved å kontakte oss som angitt ovenfor, underlagt vilkårene i gjeldende lov:

 1. Rett til innsyn: Du har rett til å få en bekreftelse fra oss om hvorvidt dine persondata behandles, og i tilfelle det skjer, rett til å be om tilgang til dine persondata. Denne rett til tilgang omfatter blant annet formålene for behandlingen, kategoriene av berørte persondata, og mottakere eller kategorier av mottakere som persondataene har blitt eller vil bli formidlet til. Du har også rett til å motta en kopi av dine persondata som vi behandler om deg. For ytterligere eksemplarer forespurt av deg, kan vi kreve en rimelig avgift basert på administrative kostnader.
 2. Rett til korrigering: Du har rett til å få dine persondata korrigert når de er ufullstendige eller unøyaktige. Avhengig av formålet med behandlingen, har du rett til å fullføre ufullstendige persondata, inkludert ved å gi en tilleggserklæring.
 3. Rett til å slette (rett til å bli glemt): Du har rett til å be oss om å slette dine persondata, inkludert (i) hvor dine persondata ikke lenger er nødvendige for det eller de formål de ble behandlet for; (ii) hvis du trekker tilbake samtykket ditt, og det ikke er noe annet juridisk grunnlag vi baserer oss på for fortsatt bruk av dine persondata; (iii) hvis du protesterer mot bruken av dine persondata (som angitt nedenfor); (iv) hvis vi har brukt dine persondata ulovlig; eller (v) hvis dine persondata må slettes for å overholde en lovlig forpliktelse.
 4. Rett til begrensning av behandling: Du har under visse omstendigheter rett til å begrense behandlingen av dine persondata, for eksempel (i) hvis du mener at dine persondata er unøyaktige og kun i en slik periode at vi kan kontrollere nøyaktigheten av dine persondata; (ii) bruken av dine persondata er ulovlig og du motsetter deg slettingen av dine persondata og ber om at de suspenderes i stedet; (iii) Vi ikke lenger behøver dine persondata, men dine persondata kreves av deg for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; eller (iv) du har protestert mot bruken av dine persondata og i en slik periode for å gjøre det mulig for oss å verifisere om vårt grunnlag for bruk av dine persondata overstyrer din innsigelse.
 5. Rett til dataportabilitet: Du har rett til å skaffe dine persondata i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og at de overføres til en annen organisasjon, dersom det er teknisk mulig. Retten gjelder bare der bruken av dine persondata er basert på ditt samtykke eller for utførelsen av en kontrakt, og når bruken av dine persondata utføres med automatiserte midler.
 6. 6. Rett til å protestere: Du har rett til å motsette deg, av grunner knyttet til din spesielle situasjon, eller hvor persondata ved noe tidspunkt behandles for direktemarkeds-føringsformål, behandling av dine persondata av oss, og vi kan bli pålagt å ikke lenger behandle dine persondata. En slik rett til å protestere kan ikke eksistere, spesielt hvis behandlingen av dine persondata er nødvendig for å utføre grep før inngåelse av en kontrakt eller for å utføre en kontrakt som allerede er inngått..

For å utøve disse rettighetene, kontakt Hollister med kontaktopplysningene som er oppgitt ovenfor. Vær oppmerksom på at Hollister ikke vil kunne respektere din forespørsel dersom en gjeldende lov begrenser oss fra å gjøre det.

Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for databeskyttelse, særskilt i det medlemsland du bor i.

 

Informasjon om informasjonskapsler og annen teknologi

Når du bruker nettsiden, sender vi en eller flere informasjonskapsler – små tekstfiler som inneholder en rekke alfanumeriske tegn – til enheten din. Vi bruker både øktinformasjonskapsler og faste informasjonskapsler. En øktinformasjonskapsl forsvinner når du lukker nettleseren din. En fast informasjonskapsel blir værende etter at du lukker nettleseren din og kan bli brukt av nettleseren din ved et senere besøk på nettsiden vår. Nettleseren din kan gi deg noen alternativer angående informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at hvis du sletter, eller velger å ikke godta informasjon-skapsler, kan du kanskje ikke bruke funksjonene til tjenestene som tilbys via nettsiden til sitt fulle potensiale. Vi bruker også tredjeparts informasjonskapsler i forbindelse med tjenestene som tilbys via nettsiden. Vi bruker for eksempel Google Analytics for å samle inn og behandle visse analysedata. Vi behandler ikke, eller svarer ikke på nettleseres «ikke spor»-signaler eller andre lignende overføringer som angir en forespørsel om å deaktivere nettsporing av brukere som besøker nettsiden vår, eller bruker tjenesten gitt i nettsiden vår.

Vi bruker informasjonskapsler og automatisk innhentet informasjon til å: (i) personliggjøre nettsiden vår og de tjenestene som tilbys via nettsiden vår, for eksempel å huske informasjonen din, slik at du ikke trenger å skrive den inn igjen når du bruker, eller neste gang du bruker nettsiden vår og tjenestene som tilbys via nettsiden vår; (ii) gi tilpassede annonser, innhold og informasjon på grunnlag av profilering; (iii) overvåke og analysere effektiviteten av nettsiden vår og tjenestene som tilbys via nettsiden vår og tredjeparts markedsføringsaktiviteter på grunnlag av profilering; (iv) overvåke aggregert bruksstatistikk, for eksempel totalt antall besøkte og sider som er sett, og (v) spore oppføringer, innsender og status i eventuelle kampanjer eller andre aktiviteter som tilbys gjennom nettsiden vår og tjenestene som tilbys via nettsiden (profilering). Sporingsteknologi (profilering) hjelper oss også med å administrere og forbedre brukervennligheten av nettsiden, (i) oppdage om det har vært noen kontakt mellom datamaskinen og oss tidligere og (ii) å identifisere de mest populære delene av nettsiden.

Sosiale medier. Tredjeparter, inkludert Facebook, kan bruke informasjonskapsler, nettbeacons og annen lagringsteknologi for å samle inn eller motta informasjon fra nettsiden og andre steder på internett og bruke denne informasjonen til å levere målingstjenester og annonsemålretting. Din samhandling med disse funksjonene er regulert av personvernpolicyen til selskapet som tilbyr dem. Hvis du for eksempel oppretter eller logger deg på kontoen din via et tredjeparts sosialt medium, kan vi ha tilgang til bestemt informasjon fra denne nettsiden, for eksempel navn, kontoinformasjon og venner, i samsvar med autorisasjonsprosedyrene bestemt av en slik tredjeparts sosialt medium. Du kan ha rett til å velge bort innsamling og bruk av informasjon for annonsemålretting. Innbyggere i EU kan utøve et slikt valg på www.youronlinechoices.eu.

 

Anvendlighet og endringer i denne personvernerklæringen

Denne policyen gjelder kun for vår praksis, prosedyrer og tjenester. Nettsiden vår kan inneholde koblinger til andre nettsider og nettjenester som er driftet av andre selskaper, som ikke er under vår kontroll eller ledelse. Hvis du oppgir eller sender persondata til disse nettsidene eller nettjenestene, gjelder personpolicyene for disse nettsidene eller elektroniske tjenester for dine persondata. Vi oppfordrer deg til å nøye lese personvernpolicyen for en nettside du besøker.

Vi kan når som helst revidere denne personvernerklæringen ved å endre denne siden. Du bør sjekke denne policyen fra tid til annen, for å holde deg informert om eventuelle endringer, siden de er bindende for deg. Denne policyen ble sist oppdatert av januar 2019.