Stomipleie | Hollister NO

Hollister Incorporated, gjeldende uttalelse relatert til COVID-19 Pandemien Les mer

Stomipleie

Dedikert til å utgjøre en forskjell i menneskers liv


Fokusert på den enkelte

Hollister Stomi leverer produkter, ressurser og tjenester som gjør det mulig for folk å gjenoppta en meningsfull livsstil etter stomioperasjonen.

Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.