Kontinenspleie | Hollister NO

Hollister Incorporated, gjeldende uttalelse relatert til COVID-19 Pandemien Les mer

Blære og urinveier

Med mennesker i fokus


Mennesker først

Vi fokuserer på å hjelpe personer med nevrogen blære- og tarmdysfunksjon, og samtidig opplyse pårørende og helsepersonell. Med våre produkter ønsker vi å bidra til at våre brukere opprettholder frihet og selvstendighet.

Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.