Hollister Corporate Statement – COVID-19 & Supply Chain Update Read more

Vanlige spørsmål

Svar på ofte stilte spørsmål fra kateterbrukere


Svar på de vanligste spørsmålene om katetre og kateterisering

  • Ren Intermitterende Kateterisering (RIK)
  • Spørsmål om VaPro hydrofile katetre
  • Ordliste for kontinenspleie