The Firm of John Dickinson Schneider, Inc. feirer sitt 100-årsjubileum

  • 10/05/2021
  • Firma

Libertyville, Ill. (10. mai 2021)  – Hollister Incorporated og KMT Medical feirer Founder’s Day i dag for å markere 100-årsjubileet til morselskapet, The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). Et arrangement for å minnes og feire grunnleggeren av JDS Inc., John Dickinson Schneider, og selskapets rike historie ble gjennomført ved Hollister Incorporateds hovedkvarter i Illinois og ble strømmet live til medarbeidere over hele verden.Den 10. mai 1921 grunnla den 23 år gamle John Dickinson Schneider JDS Inc. med en trykkpresse i kjelleren til foreldrenes hjem i Chicago. I tiårene som fulgte, drev han selskapet basert på ufravikelige prinsipper om menneskers verdighet, god service og høy kvalitet samtidig som han tilpasset og utviklet selskapet til den globale virksomheten det i dag representerer innen medisinske produkter og tjenester. Mot slutten av sin karriere ga han med stor raushet selskapet til de ansatte som forvaltere, og slik etterlot han seg en arv som ikke var begrenset til livløse dokumenter, juridiske rammer eller forsteinet historie. Schneider og konen hans, Minnie Schneider, etterlot seg en arv som er levende hos alle medarbeidere selv i dag.

«I dag markerer vi et spesielt øyeblikk – et øyeblikk som har påvirket livene våre og livet til millioner av mennesker over hele verden som er avhengige av våre produkter og tjenester for å leve livet med verdighet», sa V. George Maliekel, president og CEO for JDS Inc. «Vår bedriftskultur er et levende uttrykk for arven fra Schneider-familien. Kulturen vår definerer selskapets karakter. Den er vår veileder når det gjelder beslutningene vi tar, arbeidet vi gjør, måten vi samhandler med hverandre på, og hvordan vi betjener kundene våre og det globale samfunnet.» 

JDS Inc. og driftsselskapene til Hollister Incorporated og KMT Medical vil fortsette å feire hundreårsjubileet i hele 2021 med aktiviteter over hele verden for å inspirere medarbeidere og kunder og skape tilknytning til arven fra Schneider-familien.

Om Hollister Incorporated 
Hollister Incorporated er et uavhengig medarbeidereid selskap som utvikler, produserer og markedsfører helseprodukter over hele verden. Selskapet utvikler og produserer produkter for stomipleie, kontinenspleie og akuttpleie og utvikler også opplæringsmateriell til støtte for pasienter og helsepersonell. Det har hovedkontor i Libertyville, Illinois, har produksjons- og distribusjonssentre på tre kontinenter og selger produkter i nesten 80 land. Hollister er et heleid datterselskap av The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.), et 100 år gammelt selskap. Hollister er styrt etter en felles misjon i JDS Inc. der formålet er å gjøre livet mer givende og verdig for personer som bruker våre produkter og tjenester.  www.Hollister.com.

Om KMT Medical Incorporated
KMT Medical er en gruppe av selskaper som tilbyr helsetjenester til forbrukerne i hjemmet. Selskapene samarbeider med klinikere og legger stor vekt på å respektere kliniske beslutninger og levere produkter av høy kvalitet, tilby uovertruffen ekspertise og levere persontilpassede tjenester. KMT Medical ble etablert i 2017 og er et heleid datterselskap av The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). KMT Medical-selskapene styres etter operative retningslinjer som samsvarer med misjonen og visjonen til morselskapet, The Firm of John Dickinson Schneider, Inc. www.kmtmedical.com.