Ofte stilte spørsmål om kontinenspleie | Hollister NO

Vanlige spørsmål

Svar på ofte stilte spørsmål fra kateterbrukere


Svar på de vanligste spørsmålene om katetre og kateterisering

  • Ren Intermitterende Kateterisering (RIK)
  • Spørsmål om VaPro hydrofile katetre

Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.