Læresenter for kontinenspleie | Hollister NO

Hollister Incorporated, gjeldende uttalelse relatert til COVID-19 Pandemien Les mer

Læringsportal for blære og urinveier

Uavhengighet starter her


Lev et godt liv med nevrogen blære

Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.