Forskjellige typer urinkontinens

Det er forskjellige typer urininkontinens, og hver av dem har forskjellige symptomer og årsaker. Utforsk de seks typene urininkontinens, inkludert de som er relatert til nevrogen blære.

The 6 Types of Urinary Incontinence

Les om de forskjellige typer urinkontinens.

Etterhvert som du du lærer mer om din nevrogene blæredysfunksjon eller blæreforstyrrelse, vet du sikkert at det har ulik bakenforliggende årsak. Det du kanskje ikke vet, er at det er forskjellige typer inkontinens, som hver har forskjellige årsaker. 

Hva er inkontinens?

Hvis blærekontrollen forsvinner og urinlekkasje oppstår, kalles det inkontinens. Urininkontinens kan forekomme hos mennesker i alle aldre, og av forskjellige årsaker. Det er ikke uvanlig at personer med nevrogen blære opplever inkontinens. 

Typer av inkontinens

Hovedtypene av urininkontinens er stress, urge, blandet, overløp og funksjonell. Refleksinkontinens er en annen type forårsaket av en skade på ryggmargen.

Inkontinenstype Vanlige symptomer Vanlige årsaker
Stress Urinlekkasje ved aktiviteter som hoste, nysing, latter, hopping eller løfting Graviditet, fødsel, overgangsalder, strålebehandling av bekken, kirurgisk traume
Urge Et sporadisk, plutselig behov for å urinere med stort urintap; kan også eksistere uten inkontinens Kan assosieres med graviditet, fødsel, overgangsalder, bekkentraumer og nevrologiske sykdommer som Parkinsons sykdom og multippel sklerose
Blandet Kombinasjon av stress- og urge-inkontinens En kombinasjon av hvilke som helst av de vanlige årsakene til stress- eller urge-inkontinens
Overløp Hyppig drypping av urin på grunn av dårlig tømming av blære; symptomene ligner de for stressinkontinens Mange årsaker, som ryggmargsskade, diabetes, nevrologisk skade, Parkinson sykdom, multippel sklerose eller en forstørret prostata
Funksjonell Manglende evne til å nå toalettet i tide Assosiert med nedsatt fysisk eller kognitiv funksjonsevne som immobilitet, Alzheimers sykdom eller hodeskade
Refleks Refleksinkontinens (spastisk blære) skjer når blæren fylles med urin og en ufrivillig refleks får den til å trekke seg sammen i et forsøk på å tømme Oppstår vanligvis når ryggmargen er skadet over T12-nivå


Din type inkontinens

Hvis du opplever inkontinens, burde du kontakte legen din. Legen kan utføre tester for å diagnostisere blærens tilstand og avgjøre om du kan ha en nevrogen blæredysfunksjon.