Når skal du kontakte stomisykepleieren

Stomisykepleieren kan være en viktig støtte når du trenger hjelp. Lær om de vanlige problemene og symptomene som gjør at du bør be om hjelp.

When to Contact Your Stoma Nurse

Stomisykepleieren har spesialkompetanse og kan hjelpe deg med å håndtere stomien og eventuelle problemer som oppstår. Disse fagpersonene går også under betegnelsen sykepleiere i stomi- og kontinensomsorg (SISK). Stomisykepleiere er der for å hjelpe deg med å gjøre overgangen etter operasjonen enklere, og kan gi deg den opplæringen du trenger for å ta hånd om stomien hjemme. Du kan betrakte dem som en faglig ressurs innenfor stomiomsorg, konsultasjon og feilsøking.

Når skal du kontakte stomisykepleieren

Ikke alle stomirelaterte utfordringer fordrer at du tar kontakt med stomisykepleieren, men noen problemer gir grunnlag for bekymring og bør vurderes av en utdannet fagperson. Kontakt stomisykepleieren hvis du merker noen av de følgende problemene:

Mulig problem

Med denne typen stomi

Hudirritasjon

Kolostomi, ileostomi, urostomi

En kul i huden rundt stomien

Kolostomi, ileostomi, urostomi

Gjentakende lekkasjer fra posesystem

Kolostomi, ileostomi, urostomi

Kraftig blødning fra stomien

Kolostomi, ileostomi, urostomi

Blod i avføringen

Kolostomi, ileostomi

Blod i urinen

Urostomi

Vedvarende diaré

Kolostomi, ileostomi

Diaré med smerter eller oppkast

Kolostomi, ileostomi