Din veiledning til blærepleie

Blærefunksjonen din kan bli påvirket av en ryggmargsskade. Finn ut hvordan du kan unngå blæreuhell og problemer.

Your Guide to Bladder Care

Lær om blærepleie etter en ryggmargsskade.

En ryggmargsskade kan påvirke hvordan blæren fungerer. Heldigvis er det steg og behandlingsalternativer du kan ta for å minimere effekten av blæreproblemer.

Problemer med kontroll over blæren som du kan oppleve

Vannlatingsprosessen krever uforstyrret kommunikasjon mellom blæren og hjernen. Det er grunnen til at en ryggmargsskade kan forårsake endringer i måten blæren fungerer på.

Du bør imidlertid vite at en blære som blir påvirket av en ryggmargsskade (en nevrogen blære) ikke vanligvis tømmes av seg selv. Rådfør deg med helseteamet ditt for et blærekontrollprogram og behandlinger som kan hjelpe. Et blærekontrollprogram kan omfatte intermitterende kateterisering , eksterne katetre og/eller medisiner.

Det er også viktig å overvåke mengden væske du drikker og holde deg til en fast plan for tømming av blæren, og du må alltid sørge for at blæren tømmes fullstendig.

Rehabiliteringsteamet ditt vil hjelpe deg med å sette opp en plan basert på behovene dine og mengden væske du vanligvis drikker.

Det viktigste er at du holder deg til retningslinjene og programmene som du får av helseteamet ditt. Dette vil hjelpe deg med å forhindre uhell, eller mer alvorlige problemer som urinveisinfeksjoner.