Mestringsstrategier etter en ryggmargsskade

Det er mulig å takle de emosjonelle utfordringene etter en ryggmargsskade. Lær deg strategier og få råd fra andre mennesker i lignende situasjoner.

Coping Tactics after your Spinal Cord Injury

Lær deg strategier og å få tips om hvordan du mestrer en ryggmargsskade.

Det er normalt at man går gjennom et bredt spekter av følelser etter en ryggmargsskade. Tilpasningen vil uten tvil ta tid og kreve en god porsjon tålmodighet. Hvor raskt du tilpasser deg endringene i kroppen din vil variere, det samme gjelder for venner og familiemedlemmer.

Mange opplever en sorgperiode som kan minne om den man opplever når man mister en person man er glad i. Andre har problemer med å innse at skaden er permanent, og ser på bedringsperioden som en midlertidig ulempe. Du kan også oppleve depresjon og sinne. Måten du reagerer på skaden din vil være unik for deg. Din emosjonelle tilpasning kan ta flere måneder.

Mestringsstrategier som kan hjelpe

Etter ryggmargsskaden kan du føle deg fysisk og følelsesmessig utmattet. Det er også overveldende. Det kan være vanskelig å huske mye av den informasjonen du er blitt overøst med. Det er heller ikke enkelt å lære nye ferdigheter, f.eks. å bruke et kateter,  og det kan ta tid.

Her er noen forslag til hvordan du kan hjelpe deg selv gjennom denne tøffe perioden:

  • Del tanker og følelser med en venn, kjæreste eller helsepersonell.
  • Før en journal over dine utfordringer og fremskritt, og hvordan du føler deg underveis.
  • Snakk med andre personer med ryggmargsskade for å dele ideer og erfaringer. Rehabiliteringsteamet ditt kan hjelpe deg med å komme i kontakt med andre personer i lokalsamfunnet ditt.
  • Sett deg små og realistiske mål, og feire når du når dem.
  • Unngå å bruke alkohol, medisiner eller røyking som en måte å redusere stress og angst på.

Hvis du har problemer med å tilpasse deg, er det viktig at du snakker med helsepersonell.

Flere råd om mestring av ryggmargsskader

Det hjelper alltid å få råd fra personer som har hatt lignende erfaringer. Her er noen mestringstips fra andre som har klart å tilpasse seg sitt nye liv:

  • Still spørsmål. Skriv ned spørsmålene og svarene. Du kan også la en venn eller et familiemedlem skrive dem ned for deg.
  • Vær tålmodig med deg selv og med de som er rundt deg. Det vil ta tid før du føler deg komfortabel med og har tilpasset deg de endringene som er forårsaket av skaden.
  • Finn noen du kan snakke med og som kan støtte deg følelsesmessig. Dette kan være en sykepleier eller lege, en venn eller et familiemedlem, eller et medlem av en støttegruppe.
  • Vær proaktiv. Be om det du trenger, og lær deg måter du kan tilpasse deg skaden på.