Kliniske evalueringer og kasusstudier

Kliniske bidrag til feltet sår- og hudpleie