Læresenter for stomipleie | Hollister NO

Hollister Incorporated, gjeldende uttalelse relatert til COVID-19 Pandemien Les mer

Læringsportal for stomipleie

Undervisningsmateriell som understøtter en aktiv livsstil for personer med stomi


Mer enn bare produktinformasjon

Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.