Ofte stilte spørsmål om stomipleie | Hollister NO

Vanlige spørsmål

Les svar fra mennesker som selv har stomi


Finn svar på spørsmål du måtte ha om stomiprodukter og livsstilendringer

  • Livsstilsrelaterte spørsmål
  • Produktrelaterte spørsmål

Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.