Stomipleieressurser | Hollister NO

Stomipleieressurser

Informasjon til hjelp før og etter en stomioperasjon


Om stomien din

Hvert år gjennomgår tusenvis av mennesker kolostomi-, ileostomi- eller urostomioperasjoner. Les mer om hva du kan forvente.

  • Stomityper
  • Pedagogiske hefter om stomi

Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.