Ressurser for kontinenspleie | Hollister NO

Informasjonsmateriell for blære og urinveier

Verktøy som hjelper deg å forstå lidelsene nevrogen blære og nevrogen tarm


Om tilstanden din og hvordan den skal behandles

  • Om tilstanden din
  • Om intermitterende kateterisering
  • Opplæringsverktøy for barn
  • Historier fra virkeligheten

Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.