Helseorganisasjoner

Samarbeider for å forbedre livskvaliteten hos mennesker med nevrogen blære- og tarmdysfunksjon


Interesseorganisasjoner

Landsforeningen for ryggmargsskadde
Forening for personer med ryggmargsskader

Besøk nettsiden


Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen
Forening for ryggmargsbrokk og hydrocephalus

Besøk nettsiden


Prostatakreftforeningen
Forening for prostatakreft

Besøk nettsiden


MS-forbundet
Forening for multippel sklerose

Besøk nettsiden


Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens (NOFUS)
Forening for inkontinens og blæresykdommer

Besøk nettsiden


Norsk sykepleierforbund/faggruppe for urologiske sykepleiere
Norsk sykepleierforbund / urologiske sykepleiere

Besøk nettsiden


Kreftforeningen
Norsk kreftforening

Besøk nettsiden

 

Norges Handikapforbund
Interesseorganisasjon for funksjonshemmede

Besøk nettsiden