Kontinensressurser for partnerorganisasjoner | Hollister NO

Hollister Incorporated, gjeldende uttalelse relatert til COVID-19 Pandemien Les mer

Helseorganisasjoner

Samarbeider for å forbedre livskvaliteten hos mennesker med nevrogen blære- og tarmdysfunksjon


Klinikerorganisasjoner

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen
Forening for ryggmargsbrokk og hydrocephalus

Besøk nettsiden

Prostatakreftforeningen
Forening for prostatakreft

Besøk nettsiden

Landsforeningen for ryggmargsskadde
Forening for personer med ryggmargsskader

Besøk nettsiden

MS-forbundet
Forening for multippel sklerose

Besøk nettsiden

Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens (NOFUS)
Forening for inkontinens og blæresykdommer

Besøk nettsiden

Norsk sykepleierforbund/faggruppe for urologiske sykepleiere
Norsk sykepleierforbund / urologiske sykepleiere

Besøk nettsiden

Kreftforeningen
Norsk kreftforening

Besøk nettsiden


Action on Bladder Cancer (ABC)
ABC er den eneste britiske veldedighetsorganisasjonen som utelukkende fokuserer på å forbedre livene til personer med blærekreft. Vår prioritet er at ABC skal kunne oppfylle det klare behovet for en britisk veldedighetsorganisasjon utelukkende dedikert til blærekreft.

Besøk nettsiden

Association of Disabled Professionals
Baserer på ekspertisen til funksjonshemmede fagfolk for å forbedre funksjonshemmedes utdannings- og jobbmuligheter.

Besøk nettsiden

Association for Spinal Injury Research (ASPIRE)

Besøk nettsiden

Association For Spinabifida & Hydrocephalus (ASBAH)
Råd og støtte til mennesker rammet av spina bifida og hydrocefalus (nevralrørsdefekter).

Besøk nettsiden

Association for Continence Advice

Besøk nettsiden

British Association Paediatric Urologists (BAPU)

Besøk nettsiden

Bladder and Bowel Foundation (B&BF)

Besøk nettsiden

British Association of Urological Nurses (BAUN)

Besøk nettsiden

British Association of Urological Surgeons (BAUS)

Besøk nettsiden

Cancer Research UK
Pasientinformasjon.

Besøk nettsiden

Cauda Equina Syndrome Resource Centre
Cauda equina-syndromet (CES) oppstår når nerver i ryggmargen har blitt skadet og ikke lenger fungerer som de skal. Denne internasjonale nettsiden er en nyttig ressurs for å finne ut mer om CES og samhandle med andre personer som har syndromet.

Besøk nettsiden

Cystitis and Overactive Bladder Foundation (COB)
Gir støtte for mennesker med cystitt eller overaktiv blære, deres familier og venner.

Besøk nettsiden

Education and Resources for Improving Childhood Continence (ERIC) 

Besøk nettsiden

International Spinal Cord Society (ISCoS)

Besøk nettsiden

International Urogynecological Association (IUGA) 

Besøk nettsiden

Royal College of Nursing (RCN)

Besøk nettsiden

The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

Besøk nettsiden

The Prostate Cancer Charity
Bekjemper prostatakreft på alle fronter – gjennom forskning, støtte, informasjon og kampanjer.

Besøk nettsiden

The Spinal Cord Injury Zone
Denne nettsiden inneholder et bredt utvalg av ressurser for personer som lever med ryggmargsskade, og oppdateres nesten daglig med de nyeste nyhetsartiklene knyttet til ryggmargsskade.

Besøk nettsiden

United Kingdom Continence Society (UKCS)

Besøk nettsiden