Inkludering og mangfold

Vi verdsetter verdigheten som finnes hos den enkelte


Hos Hollister Incorporated lever arven etter vår grunnlegger John Dickinson Schneider videre gjennom en kultur som er preget av respekt. Vi respekterer verdigheten som ligger hos hver enkelt og gir alle like ansettelsesmuligheter, uavhengig av stillingsnivå, alder, rase, nasjonalitet, etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne eller genetikk.

Mangfoldet vårt gjør oss til et sterkere selskap ettersom vi kan utveksle perspektiver og livserfaringer. Vi trives med samarbeid og med å bygge opp effektive team – enten det er på tvers av funksjoner eller tidssoner – eller ved å bringe ulike kolleger sammen og utvikle de beste løsningene for alle som bruker våre produkter og tjenester.

Vi er opptatt av å skape et miljø der alle våre medarbeidere, kunder, samfunnspartnere og leverandører er inkludert, behandles med respekt og jobber sammen for å oppfylle Hollisters misjon.

Nedenfor følger noen eksempler på hvordan vi setter vårt engasjement for inkludering og mangfold ut i livet.

Strategi for global inkludering og mangfold

Vårt selskap har en langsiktig plan for å sikre at vi stadig øker mangfoldet, fremmer en følelse av inkludering og står ansvarlige for resultatene.

Rekruttering

Vår ansettelsesprosess fokuserer på ikke bare å finne de beste personene, men også personer som representerer mangfoldet i lokalsamfunnene vi betjener og hos kundene våre. Når vi rekrutterer nye kolleger, samarbeider vi med et bredt utvalg av grupper som representerer forskjellige lokalsamfunn, yrker og bakgrunner – inkludert yrkes- og veteranorganisasjoner.

Selskapets ledelse

Lederteamet vårt er mangfoldig sammensatt og representerer bredden i vår virksomhet.

Leverandørrelasjoner

Hollisters program for mangfold blant leverandørene, som ble lansert i 2018, søker å utvide relasjonene til selskaper som eies av veteraner, kvinner og minoriteter. Vi mener at våre forretningspartnerskap skal gjenspeile mangfoldet i kundegrunnlaget.


Diversity

Vår styrke ligger i evnen til å oppnå samstemthet rundt det edle formålet det er å tjene andre mennesker, og samtidig fremme, markere og utnytte mangfoldet blant oss. V. George Maliekel
Styreformann og konsernsjef, Hollister Incorporated

Søk ledige stillinger

Utforsk alle stillingene vi har ledig over hele verden.

Historier fra medarbeiderne

Finn ut hvordan det er å være en Hollister-medarbeider.

Ta kontakt

Følg Hollister Incorporated på sosiale medier for å lære mer om oss.