Misjonserklæringen til Hollister Incorporated


Hollister er dedikert til å være et selskap som ser behovene til helsepersonell og deres pasienter. 

Denne dedikeringen er basert på vår misjon: Å hjelpe helsepersonell å levere bedre produkter og tjenester, og å gjøre livet mer givende og verdig for dem som bruker våre produkter.

Ved å lytte til våre kunder og personene de tjener, vil vi få en bedre forståelse av behovene og hvordan vi best kan hjelpe til. 

Dette vil bidra til forbedring av nåværende produkter og utvikling av nye og unike løsninger.  

Våre produkter og tjenester skal være av førsteklasses kvalitet og støttes av våre retningslinjer om ubetinget kundetilfredshet. 

Målet vårt er å oppfylle disse behovene gjennom samarbeid, innsats og kreativitet. 

Vi vil skape sterke relasjoner med våre leverandører og distributører, og med lokalsamfunnet vi jobber i. 

Vi vil bedømme atferd i alle faser av virksomheten vår på grunnlag av hvordan den bidrar til bedre samarbeid med våre kunder. 

Vi mener at den etiske måten er den eneste måten å drive vår virksomhet på. 

Hollister har den unike fordelen av å bygge på det solide grunnlaget "kvalitetsprodukter, utmerket service og dyktige medarbeidere", som er en arv fra vår grunnlegger John Dickinson Schneider.  

Vi er forpliktet til å opprettholde et uavhengig – ansatteid – selskap, og for å nå dette målet vil fortsette å forvalte vårt selskap som en internt finansiert og lønnsom virksomhet. 

Ved å leve hver dag etter vår misjon vil vi vokse og ha fremgang som selskap. I denne prosessen vil vi også bli bedre mennesker.