$name | Hollister NO
  • Dine valg:
  • StomiutstyrStomiutstyr
  •  > Endels poserEndels poser
  •  > DrenasjeposerDrenasjeposer

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.