Tube Attachment Devices | Hollister NO
  • Dine valg:
  • Kritisk pleieKritisk pleie
  •  > DrenfikseringDrenfiksering
  •  > Tube Attachment DevicesTube Attachment Devices

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.