Oppdatert informasjon relatert til Covid-19 Les mer

Læresenter for kritisk pleie

Balanser kliniske behov og kostnadshensyn med trygghet


  • Fester for oral endotrakeal slange
  • Slangefesting
  • Fekalinnsamlere