Sonya Testimonial

Sonya

Personal

Vi samarbeider for å vinne. For meg betød samarbeid at folk investerte i min faglige utvikling.


Jeg begynte i Hollister Incorporated som assisterende koordinator for Secure Start-tjenestene, og arbeidet direkte med dem som bruker produktene våre. Mange av disse menneskene hadde nettopp vært gjennom kirurgiske inngrep som endret livet deres.  Min jobb var å få dem til å føle seg trygge på at de fortsatt kunne ha en aktiv livsstil.


Selv om jeg likte stillingen, ville jeg helst arbeide i personalavdelingen. Jeg snakket med lederen min, og jeg fikk mulighet til å bli med i en prosjektgruppe med denne funksjonen.    

Ikke lenge etterpå begynte jeg i en rekruttererstilling på laveste nivå. Med min bakgrunn fra Secure Start hadde jeg kunnskap nok til å snakke til kandidatene om produktene våre.

Nå er jeg seniormedarbeider i personalavdelingen som støtter operasjonsfunksjonen, som lager produktene våre.  Jeg setter enda mer pris på grundigheten som preger alle produktene vi lager.  Siden jeg har samarbeidet nært med dem som bruker produktene våre, vet jeg at arbeidet vårt gjør en forskjell i andres liv.

Ikke mange selskaper støtter karrierebytte nå for tiden. Vi samarbeider alle for å vinne her, men for meg betød samarbeid at folk investerte i min faglige utvikling. Jeg hadde sponsorer og støttespillere som hjalp meg å utforske nye karriereveier. Derfor har jeg en givende karriere i en stilling der jeg kan hjelpe andre å finne lignende muligheter.


Vi gjør livet mer givende og verdig