Rakesh Testimonial

Rakesh

Programsjef, global teknisk avdeling, Irland

Fra utforming til distribusjon av produkter – alt vi gjør her hos Hollister, handler om kunden.


I 2008 fikk jeg en telefon fra en rekrutterer for Hollister, som fortalte at selskapet holdt på å bygge en ny fabrikk i India. Jeg tenkte at dette ville bli en ypperlig mulighet for meg til å bidra og sette mitt preg på selskapet, så jeg takket ja. Etter å ha vist ferdighetene mine som programsjef og levert prosjekter til rett tid og innenfor budsjettet fikk jeg muligheten til å flytte til Irland i 2014. Kulturen er jo litt annerledes, men jeg liker meg veldig godt her.

Uansett hvilket land du arbeider i, handler alt om kunden hos Hollister. Vi samarbeider om å få jobben gjort, ikke for vår egen del, men for kundene. Hollister bryr seg ikke bare om kundene, men om hver enkelt medarbeider. Du føler at du blir tatt vare på her. Du får hjelp til å yte ditt beste, og dermed kan hele organisasjonen gjøre det bra.

Hollister har lært meg å holde press atskilt fra jobben og resultatene mine. Det er klart du må levere, men du trenger ikke bære byrden alene. Når jeg sliter med et prosjekt, kan jeg alltid stole på at ledelsen gir meg støtte og veiledning. Sånne situasjoner hjelper oss å lære og vokse, og ledelsen støtter meg hele tiden. Det syns jeg er veldig bra!

Vi gjør livet mer givende og verdig