Redusere miljøavtrykket

Å gjøre mer med mindre, slik at vi kan beskytte jordens naturressurser


Minimere miljøpåvirkningen

Vi anerkjenner at når vi skal produsere og levere produkter til globale markeder, må vi bruke begrensede naturressurser. Vårt mål er å redusere avfall og bruke bærekraftig teknologi og fornybare energikilder for å minimere miljøpåvirkningen.

  • Energi
  • Vann
  • Avfall
  • Utslipp