Vår innfallsvinkel

Hvordan jobber vi for å oppnå større bærekraftighet


integritet og ressursforvaltning

For Hollister Incorporated er miljøansvar en forlengelse av våre uforanderlige prinsipper om å handle med integritet og være en god forvalter av jordens begrensede ressurser.

  • Slik driver vi virksomheten vår