Rutinemessig pleie av stomi – ressurser for helsepersonell

 

Hos Hollister hjelper vi helsepersonell med å gi best mulig støtte til stomipasienter. Ikke bare med de riktige produktene, men også med de riktige opplæringsressursene.

Derfor har vi utarbeidet en kortfattet veiledning i ulike stomiressurser du kan bruke hos pasientene dine. Disse behandler alt fra det som er viktig i hverdagen, til teknisk stomibehandling. Vi har utformet de første tre slik at du kan dele dem med pasientene og sørge for at de blir beroliget i denne utfordrende tiden i livet deres. Den fjerde ressursen belyser utfordringene som er knyttet til behandling av fistler og inneholder en liste over mål for pasient og sykepleier.

Dessuten har vi inkludert flere opplæringsveiledninger og ‑videoer som pasientene kan lese eller se på egen hånd. Vi er her for å holde deg og pasientene dine informert i disse vanskelige tidene.

Rutinemessig pleie av stomien

Klikk på overskriften for å få en kortfattet punktvis veiledning i de grunnleggende sidene ved å leve med stomi. Den er ideell for pasienter som nylig har hatt en stomioperasjon.

Den beskriver hvordan pasienten kan oppnå maksimal velvære og effektivitet ved bruk av posesystemer. Den behandler deretter god pleie av peristomal hud med noen enkle råd om hva pasienten skal gjøre og ikke skal gjøre.

Den tredje delen inneholder ideer for å etablere en daglig rutine og å unngå mulige problemer før de oppstår. Det er alltid lurt å minne pasientene på viktigheten av å holde kontakt med helsepersonellet, slik at de aldri nøler med å si fra om eventuelle bekymringer.

Det finnes også en enkel ordliste som i klarspråk forklarer noen av ordene og uttrykkene nye stomipasienter kanskje vil høre. Og vi har satt av plass på slutten slik at du kan legge til dine egne merknader og tips til hver enkelt pasient.

Irrigasjon av kolostomi

Denne veiledningen er utarbeidet for pasienter som irrigerer eller som ønsker å lære om irrigering. Den starter med å forklare, i en beroligende tone, de grunnleggende sidene ved irrigasjon, spesielt hvorfor noen pasienter kan bruke irrigasjon og andre ikke. I dette PDF-dokumentet fremheves også viktigheten av å følge råd fra leger og annet helsepersonell.

Denne ressursen inneholder trinnvise instruksjoner i å bruke Hollisters irrigasjonssett. Med en slik ressurs kan pasienten unngå stresset ved å føle at det er nødvendig å huske kompliserte instruksjoner.

Til slutt har vi inkludert en samling med vanlige spørsmål. Med disse kan du bidra til å berolige pasienten og minne han eller henne på at det finnes ressurser som gir pasienten støtte til denne prosedyren.

Ileostomi med høy output

I denne pasientveiledningen brukes et trafikklyssystem til å gjøre potensielt vanskelig informasjon om ileostomi med høy output enkel å følge.

Grønn, gul og rød fargekoding viser forskjellene mellom normal ileostomioutput og en ileostomi med høy output som krever legehjelp. Den fremhever også hva pasienten må være oppmerksom på, og eventuelle symptomer som kan tyde på dehydrering.

Du finner også klare råd om å spise og drikke og håndtere ileostomi med høy output, samt å håndtere problemene etter hvert som de oppstår.

Vi gir pasienten en tabell for registrering av stomioutput, slik at hun eller han kan skrive ned inntak og output. Dette betyr at dataene er klare når pasienten trenger å snakke med deg eller annet helsepersonell.

Behandling av fistler

Hvis det dannes en unormal åpning i kroppen som et resultat av sykdom eller etter en operasjon, kan det være skremmende for pasienten.

Det er viktig at du som helsepersonell kan berolige han eller henne mest mulig med klar, faktabasert informasjon, rådgivning uten stress og kompetent håndtering av situasjonen.

Vi har utarbeidet veiledningen for behandling av fistler for å gjøre fakta lett tilgjengelig for deg i form av emner det er lett å referere til, og greie punkter. Språket er klart og pasientvennlig.

Ved hjelp av ressursen kan du identifisere de kritiske målene med behandling av fistler trinn for trinn. Vi fyller deretter ut bildet ved å knytte hvert fistelbehandlingsmål til det relevante Hollister-produktet og gi informasjon om det du trenger å vite om produktet.

 

Ressurser for helsepersonell, som de kan dele med pasientene

I tillegg til bistand fra helsepersonell trenger pasienten riktig informasjon for å kunne leve uavhengig. Dette gjelder uansett om pasienten snart skal opereres eller har levd med stomi i flere år.

Du kan hjelpe til med dette, fordi mange opplæringsressurser er tilgjengelige i læringssenteret. Hovedemnene omfatter hva stomi er, og hva de ulike typene av stomi representerer. For personer som lever med stomi, finnes det veiledningsartikler om å forstå produkter og vite hvordan man tømmer eller bytter en pose. Det finnes også viktig informasjon om å holde huden frisk.

I våre dager foretrekker mange å få informasjonen i videoform, og dette gjelder også mange av pasientene våre. Derfor har vi inkludert nyttige opplæringsvideoer i ressursdelen på nettstedet vårt for å svare på mange av de vanlige spørsmålene stomipasienter har. Alle videoene er enkle å følge, og ingen er mer enn noen få minutter lange. Emnene omfatter "hva kan jeg spise?", "måle en stomi" og "bruke en éndelt drenerbar pose".

Alle pasienter er forskjellige, og noen ønsker ressurser der emnet behandles mer i dybden. Det er nettopp dette våre stomiopplæringsveiledninger gjør. Du finner også et sett med pleietipsark på samme sted.

Interaktive veiledninger blir mer og mer populære, og dette er en veldig god veiledning i å utføre en vurdering av peristomal hud. Det er fint å ha denne tilgjengelig hvis pasientene opplever vanlige komplikasjoner eller er usikre på om de trenger å kontakte helsepersonell.

Sjekk delen Profesjonelle ressurser regelmessig for å se de nyeste pasientveiledningene og den nyeste stomiinformasjonen.