Slik oppnår du riktig tilpasning med konveksitet

 

For helsepersonell som deg er det å informere og berolige stomipasienter en integrert del av ansvarsområdet. Hos Hollister har vi som mål å hjelpe deg med å gjøre dette ved å gi klar informasjon som du raskt kan henvise til og dele med pasientene.

Disse tre veiledningene dekker emnet konveksitet. "Konveks" er et ord pasienter kan høre uten alltid å forstå hva det betyr, særlig i de tidlige fasene av livet med stomi. Med disse veiledningene tilgjengelig har du ressursene du trenger for å svare på spørsmål, forklare alternativer og fjerne eventuell tvil.

Bruke konveksitet og vurdere når det er nødvendig

Å sikre at posesystemet er tilpasset, har høy prioritet for alle som lever med stomi. Konvekse hudbarrierer kan spille en viktig rolle i å sørge for god tetting rundt stomien for å unngå lekkasje og gi produktets brukere ro i sinnet.

Denne ressursen forklarer de grunnleggende prinsippene for konveksitet, og vi begynner med en klar definisjon: hva det er, og hvordan det fungerer. Deretter fortsetter vi med å drøfte hvordan en konveks hudbarriere kan øke brukstiden for et posesystem ved å bedre tilpasningen.

Det neste avsnittet inneholder en enkel pasientevalueringsmetode som kan bidra til å fastslå behovet for konveksitet. Det beskriver også ulike tilgjengelige konvekse produktalternativer, og hvordan du sikrer at en konveks hudbarriere er korrekt.

Til slutt i dette informasjonsarket forklarer vi noen faktorer som kan påvirke beslutninger om konveksitet. De omfatter forekomsten av ulike helsetilstander, endringer i stomien eller det peristomale området samt pasientens vekt.

Der en myk, konveks hudbarriere kan bedre tilpasningen

I denne ressursen forklares og illustreres åtte ulike tilfeller der pasienten kan ha fordel av å bruke en myk, konveks hudbarriere.

Kliniske vurderinger for å bruke en myk, konveks hudbarriere kan omfatte:

  • Parastomal brokk med plan stomi
  • Fast mage med trykkskade etter bruk av en fast, stiv konveksitet
  • Stomi plassert i en rynke
  • Stomi plassert i folder på magen
  • Stomihøyde mindre enn 20 mm (2 cm)
  • Stomi umiddelbart etter operasjonen med fast, utspilt mage og ikke-sentrert lumen med fare for mukokutan separasjon
  • Loop-stomi
  • Pyoderma gangrenosum

 

Den avsluttes med å beskrive alternativene for myk, konveks hudbarriere som er tilgjengelig fra Hollister, og de ulike måtene de kan brukes til å forbedre tilpasningen på.

Det dekkende utvalget av alternative konvekse barrierer

Hollisters stomiproduktutvalg har mange løsninger med ulike typer av konvekse barrierer med forskjellig form. Det er ikke alltid like lett å avgjøre hvilken som er best egnet for pasienten.

I denne ressursen illustreres og beskrives de ulike tilgjengelige alternativene, og vi drøfter kriteriene for valg av produkt. Det omfatter plasseringen av stomien, formen og stivheten til bukveggen, egenskapene til stomiens protrusjon og konturene til det peristomale området.

Ulike alternativer for konvekse barrierer er vist, inkludert tillegg av barriereringer. Hvert alternativ vises sammen med et mulig klinisk tilfelle som ville føre til valg av dette alternativet – samtidig som det gjøres klart at klinikerens profesjonelle evaluering og anbefaling er nødvendig.

Sjekk delen Profesjonelle ressurser regelmessig for å se de nyeste pasientveiledningene og den nyeste stomiinformasjonen. Du kan også gå til produktsiden vår for å finne den nye todelte myke, konvekse barrieren.