Pediatrisk informasjon knyttet til stomipleie | Hollister NO

Pediatrisk informasjon

Det er naturlig å være bekymret når du finner ut at barnet ditt trenger å få gjennomført en stomioperasjon. Vi kan hjelpe.


Ressurser for barn med stomi


Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp.

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.