e-læring for fagfolk innen kontinenspleie | Hollister NO

e-læring

Tilegn deg kunnskaper og lær nye ferdigheter i ditt eget tempo


Klinisk opplæring

Online læring for helsepersonell som arbeider innen feltet kontinenspleie.

Denne informasjonen er bare tiltenkt for helsepersonell.