Retningslinjer for personvern, Safe Harbor, bruk av informasjonskapsler | Hollister NO

Retningslinjer for personvern / Safe Harbor-samsvarserklæring

Retningslinjer for personvern / Safe Harbor-samsvarserklæring

Dette avsnittet gir opplysninger om retningslinjene for personvern som du, den besøkende på nettsiden ("du", "dine" eller "deg selv") kan bruke, eller korrespondere med, dette nettsiden ("nettsiden") under, som eies av Hollister Incorporated ("vi", "oss", "vår" eller "Hollister").

Vi respekterer ditt privatliv og ønsker å beskytte dine personlige opplysninger for å tjene deg bedre. Prinsippene i disse retningslinjene for personvern beskriver vår praksis vedrørende innsamling, bruk og offentliggjøring av informasjon, inkludert personlig identifiserbar informasjon ("PII"). PII er informasjon som kan brukes til unikt å identifisere, kontakte eller finne en enkeltperson, eller som kan brukes sammen med andre kilder for entydig identifisering av en enkeltperson. PII kan finnes i hvilke som helst medier eller formater, inkludert databaserte eller elektroniske journaler samt papirbaserte dokumenter, for eksempel: navn, e-postadresse og postadresse, som kan oppgis av deg.


Les disse retningslinjene for personvern før du bruker denne nettsiden eller sender personlig informasjon til oss. Hvis du ikke godtar disse retningslinjene for personvern, må du ikke bruke denne nettsiden.

Safe Harbor-samsvarserklæring

HOLLISTER INCORPORATED er et selskap med base i Illinois og hovedkontor på adressen 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048 USA (inkludert dets tilknyttede Hollister- og Dansac AS-selskaper verden over (med unntak av enheter som selger direkte til forbrukerne), henvist til som "Hollister").

Hollister er medlem av Safe Harbor-programmet for personvern i USA, EU og Sveits. 
I USA har handelsdepartementet utarbeidet separate "Safe Harbor"-rammeverk som omfatter datavernsprinsipper, med EU-kommisjonen og Swiss Federal Data. Disse skal gjøre det mulig for amerikanske organisasjoner å oppfylle de juridiske kravene til EU og Sveits om at det skapes tilstrekkelig datavern for personlig identifiserbar informasjon som overføres fra EU eller Sveits til USA.

Disse retningslinjene for personvern er i overensstemmelse med Safe Harbor-prinsippene for personvern, og på nettsidene våre er det spesifikt sertifisert at overføring av manuelle og elektroniske data fra EU eller Sveits overholder Safe Harbor-prinsippene for personvern.

Nettsidene våre mottar private opplysninger om kunder fra kilder utenfor USA, inkludert land i EU og Sveits. Ved hjelp av verifisering fra uavhengig tredjepart har vi fastslått at vår praksis for personvern er i overensstemmelse med Safe Harbor-prinsippene for personvern mellom USA og EU samt mellom USA og Sveits: varsling, valg, overføring, tilgang og nøyaktighet, sikkerhet og tilsyn/håndhevelse. Du finner flere opplysninger om Safe Harbor-programmet fra det amerikanske handelsdepartementet på www.export.gov/safeharbor.

Klager angående personvern fra Hollisters kunder, ansatte og/eller forretningspartnere i EU og Sveits: I overensstemmelse med Safe Harbor-prinsippene for personvern mellom USA og EU og mellom USA og Sveits er Hollister forpliktet til å behandle klager om personvern og vår innsamling eller bruk av dine personlige opplysninger. Borgere i EU eller Sveits som har forespørsler eller klager angående denne personvernpolicyen, skal først kontakte Hollisters personvernkontor på Privacy@Hollister.com.

Hollister og alle tilknyttede selskaper og nettsider som er angitt ovenfor, er også forpliktet til å henvise alle uløste klager angående personvern under Safe Harbor-prinsippene for personvern mellom USA og EU og mellom USA og Sveits til en uavhengig mekanisme for løsning av tvister, BBB EU SAFE HARBOR, under Council of Better Business Bureaus Hvis klagen din ikke blir tilfredsstillende behandlet av Hollister, kan du besøket nettsiden til BBB EU SAFE HARBOR på Safe Harbor website for more information

Frivillig innsending av informasjon

Du kan bruke denne nettsiden uten å avsløre personlig identifiserbar informasjon, og vi vil ikke innhente slik informasjon om deg med mindre du velger å sende den inn.

All informasjon du sender inn direkte til Hollister, vil bli brukt som angitt i disse retningslinjene for personvern. Hvis du sender oss informasjon via e-post eller på annen måte, samtykker du i at vi kan kontakte deg ved hjelp av ulike metoder, som per post, telefon eller e-post. Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi ikke at du oppgir eller dele sensitive personopplysninger – som passord, personnummer eller bankkontoinformasjon.


Bruk av innsamlet informasjon

Informasjonen som Hollister samler inn, skal bidra til at vi skal kunne tjene deg (kunden) bedre. Informasjonen som samles inn, kan inkludere, men er ikke begrenset til, navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og hvilke produkter som brukes. Informasjonen samles for eksempel inn via denne nettsiden, per post, e-post og over telefon. Vi samler inn, lagrer og bruker informasjonen du oppgir til oss, for å gjennomføre dine bestillinger og prøveeksemplarforespørsler, svare på dine spørsmål, sende deg tilbud og produktinformasjon, levere produktstøtte samt forbedre våre produkter og tjenester. Hollister vil ikke selge eller leie ut dine personlige opplysninger uten ditt samtykke. Der det er mulig, vil vi forklare årsakene til at informasjonen blir samlet inn, og hvor du kan benytte deg av alternativer for å begrense innsamling av denne informasjonen.


Informasjonskapsler

Dette avsnittet inneholder opplysninger om informasjonskapsler som du, den besøkende på nettsiden ("du", "dine" eller "deg selv") kan bruke, eller korrespondere med, denne nettsiden ("nettsiden") under, som eies av Hollister Incorporated ("vi", "oss", "vår" eller "Hollister").

En informasjonskapsel er en enkel tekstfil som lagres på datamaskinen eller den mobile enheten din av serveren til et nettsted, slik at bare den serveren kan spore visse opplysninger. Hver informasjonskapsel er unik for nettleseren din, slik at vi kan spore og målrette mot interessene dine og forbedre nettsiden vår. Informasjonskapsler tillater f.eks. vanligvis at nettleseren din husker hvilke avsnitt du har besøkt, og hjelper oss med å finne ut hvor mye trafikk det er på nettsiden vår.

Informasjonskapsler gir forbedringer ved å:

  • huske innstillinger, slik at du ikke trenger å legge dem inn på nytt hver gang du besøker en ny side
  • huske opplysninger du har oppgitt (f.eks. postnummer), slik at du ikke trenger å legge dem inn på nytt
  • måle hvordan du bruker nettsiden, så vi kan sikre at den oppfyller dine behov

Informasjonskapslene våre brukes ikke til å samle inn personlig identifiserbare opplysninger om deg, men til å få nettsiden til å fungere bedre for deg. Du kan administrere og/eller slette disse små filene akkurat som du vil.

Administrere informasjonskapsler

Noen informasjonskapsler er helt nødvendige for at du skal kunne bevege deg rundt på denne nettsiden og bruke funksjonene på den. Uten disse informasjonskapslene kan vi ikke finne ut hvor mange unike brukere vi har på nettsiden eller tilby enkelte funksjoner, slik som at du kan logge på tjenestene våre automatisk.

Hvis du har innvendinger mot informasjonskapsler, kan du blokkere noen eller alle informasjonskapsler, og slette informasjonskapsler som allerede er innstilt. Du kan gjøre dette via nettleserinnstillingene dine, og Hjelp-funksjonen i nettleseren har kanskje instruksjoner om hvordan du gjør dette. Alternativt kan du besøke www.aboutcookies.org, der du finner fullstendige opplysninger om hvordan du gjør dette i en rekke ulike nettlesere.


Informasjonen her er ikke legehjelp, og er ikke ment som erstatning for råd fra lege eller annen leverandør av helsetjenester. Denne informasjonen skal ikke brukes som hjelp ved behov for akutt legehjelp. Hvis du har behov for akutt legehjelp, må du straks oppsøke behandling personlig.