Wound Care Products | Hollister NO
  • Dine valg:
  • Sår- og hudpleieprodukterSår- og hudpleieprodukter

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.