$name | Hollister NO
  • Dine valg:
  • Blære og urinveierBlære og urinveier
  •  > Extended WearExtended Wear

Før produktet tas i bruk, må du lese gjennom brukerveiledningen og merke deg informasjon som gjelder tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.