Oppdatert informasjon relatert til Covid-19 Les mer

CeraPlus™ hudplate med Remois Technology * har vist seg å ha en positiv innvirkning på stomirelaterte helsekostnader

De kliniske bevisene fra ADVOCATE-studien kan gi et bedre beslutningsgrunnlag.

1 av 5 stomipasienter søker behandling for peristomale hudkomplikasjoner (PHK)4

Peristomale hudkomplikasjoner (PHK) reduserer helserelatert livskvalitet og øker kostnadene for pleie. 1-3 Likevel blir det ofte ansett som en del av livet med stomi.

1-in-5-graphic_300x96

 

 

 

ADVOCATE studiens utforming

  • 153 deltakere
  • Dobbeltblindet studie
  • 25 steder i en utprøving som foregikk flere steder, i flere land
  • Adaptivt design planlagt for to interim analyser

Resultater

Lavere pleiekostnader for brukere av CeraPlus™ hudplate over en 12-ukers periode (14% relativ reduksjon)5  

money

Flere brukere av CeraPlus™ hudplate ble kvitt hudkomplikasjoner innen en fire ukers periode5

53% vs 29%

15 % færre peristomale hudkomplikasjoner (PHK) i gruppen som brukte CeraPlus™ hudplate5

15% fewer

Flere brukere av CeraPlus™ hudplate er "veldig fornøyde" med den generelle ytelsen5

75% vs 55%

CeraPlus™ hudplate

Bidrar til å holde huden sunn fra dag 1.

En sammensetning som er tilsatt ceramid hjelper til å beskytte mot skade, tørrhet og kløe.

CeraPlus™ hudplaten kommer i en rekke passformalternativer, inkludert todelt, flat, elastisk konveks, myk konveks, og med og uten tapekant.

 

Be om en gratis vareprøve

 

* Sammenlignet med Hollister stomihudplater uten ceramid

 

CeraPlus™ hudplaten viste seg å være mer effektiv enn SenSura hudplaten6 **

Passform og sammensetning er inspirasjonen bak CeraPlus™ hudplaten.

Remois-Logo_50x44

*Remois er en teknologi fra Alcare, Co., Ltd.
**SenSura Mio er et varemerke som tilhører Coloplast A/S og dets tilknyttede selskaper
Sammenlignet med Hollister stomihudplater som ikke inneholder ceramid
40,5 % hadde PHK-er i behandlingsgruppen mot 55,4 % i kontrollgruppen, p=0,069. (Ikke statistisk signifikant)

 

Referanser:

  1. Persson E, Gustavsson B, Hellstro A, Lappas G, Hulten L. Ostomy patients' perceptions of quality of care. J Adv Nurs. 2005;49(1):51-58.
  2. Gray M, Colwell JC, Doughty D, et al. Peristomal moisture associated skin damage in adults with fecal ostomies: a comprehensive review and consensus. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2013;40(4):389-399.
  3. Coons SJ, Chongpison Y, Wendel CS, Grant M, Krouse RS. Overall quality of life and difficulty paying for ostomy supplies in the Veterans Affairs ostomy-related quality of life study. Med Care. 2007;45(9):891-895.
  4. Nybaek H, Band KD, Norgaar LT, Karlsmark T, Jemec GB. Skin problems in ostomy patients: a case control study of risk factors. Acta Derm Venereol. 2009;89(1):64-67.
  5. Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.
  6. Grove G. Houser T, Sibbald G. Salvadalena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179-186. https://doi.org/10.1111/srt.12630