Velvære uten bekymringer

Måter å gjøre livet bedre på hver dag.

 

Bedre dager på tre måter.

Når stressnivået er høyt, kan det hjelpe å holde kontakten og holde seg informert. Den nåværende globale helsekrisen betyr at våre vanlige aktiviteter har stoppet opp. Mens vi arbeider med å tilpasse oss, kan vi fokusere på det vi kan kontrollere og velge tre måter å få bedre dager på.

Ha et åpent sinn
Telehelse er nå kanskje den foretrukne metoden for å snakke med legen eller annet helsepersonell. På grunn av sikkerheten til pasienter og medisinsk personell kan du bli bedt om å ta telefonkonsultasjoner eller videosamtaler istedenfor et personlig besøk. Vurder å gjøre et forsøk.

Ikke lid i stillhet
Det er viktig at du fremdeles søker legehjelp hvis du ikke føler deg bra, fysisk eller psykisk. Ikke overse symptomene fordi du tror det ikke er viktig fordi du ikke har tegn på COVID-19. Hvis du føler du trenger å snakke med helsepersonell, skal du ikke vente med å ringe.

Bestill produkter på en ansvarlig måte
Som alltid må du holde øye med beholdningen av utstyr. Ikke bli fristet til å bestille for mye. Det er ikke behov for det. Du vil få produktene du trenger. Hvis du har bekymringer, kan du ringe kundeservice, og noen der vil hjelpe deg. Vi er alle i samme båt, så bestill det du trenger uten å gjøre det vanskelig for andre å gjøre det samme.

 


Disse selvhjelpstipsene kommer fra Sue Lennon, en respektert sykepleier, terapeut, lærer og coach med nærmere tre tiårs erfaring innen kreftpleie, inkludert pleie innen urologi og stomi. Hun er svært opptatt av kommunikasjonen mellom pleier og pasient og å forstå "opplevd erfaring med sykdom" for å kunne gi oppriktig holistisk pleie. Hun holder ofte foredrag på internasjonale seminarer og konferanser.