Ekstra forholdsregler rullestolbrukere kan ta under COVID-19-pandemien

En veiledning i å holde seg uthvilt, inspirert og optimistisk.

 

All må være svært forsiktige under covid-19-pandemien. Rullestolbrukere kan ha ekstra risiko som krever flere forholdsregler. En av grunnene til dette er at COVID-19-virus kan overleve på overflaten til en rullestol eller andre tekniske hjelpemidler.

Som andre virus spres covid-19 via små dråper som dannes ved hosting eller nysing. Nåværende kunnskap tyder på at covid-19 kan holde seg levedyktig i flere timer eller dager på overflater fremstilt av ulike materialer.

Uansett hva det korrekte tallet er, er det tryggest å anta at alle overflater du berører, kan inneholde smitte, og opptre i samsvar med dette. Hvis du skyver en manuell rullestol eller bruker andre typer teknologiske hjelpemidler, finnes det noen spesielle forholdsregler du bør vurdere å ta.

I denne artikkelen drøfter vi viktigheten av å holde hendene rene og fremhever flere ressurser som kan være nyttige.


Vask hendene grundig og hyppig

Som de fleste vet, regner man med at god håndhygiene bidrar til å hindre spredning av covid-19. Derfor er rutinen med å vaske hendene den samme for alle over hele verden.

Icahn School of Medicine i Mount Sinai anbefaler å vaske hendene hyppig med såpe og vann i minst 20 sekunder eller med håndsprit hvis såpe og vann ikke er tilgjengelig.

Hvis du bruker dekkene til å kjøre rullestolen, er det enda viktigere å vaske hendene. Du berører det som dekkene har plukket opp fra gulvet, med få sekunders mellomrom. Og gulvet er et sted der små dråper med virus kan ende opp, sammen med alle andre typer ubehagelige ting.

Og like viktig er det å la være å berøre ansiktet med hendene, da dette er en annen måte å overføre virus på fra infiserte overflater til deg selv. Husk at selv om du har vasket hendene nylig, kan de ha blitt infisert på nytt så snart du berørte en annen overflate.

Om du vil bruke hansker eller ikke er avhengig av hva du foretrekker, men husk at hanskene også kan bli infisert både inni og utenpå, så du må fremdeles vaske hendene etter å ha tatt dem av.

Hvis du kateteriserer, må du alltid passe på å vaske hendene før og etter at du gjør det.

Holde rullestolen ren

Hvis du bruker en manuell rullestol, vil de harde overflatene du berører oftest, være deler av rullestolen, særlig felgene og dekkene. Hvis du bruker en elektrisk rullestol eller andre tekniske hjelpemidler, er styrespaken eller kontrollpanelet de mest sannsynlige infeksjonskildene som trenger å blir rengjort.

En måte å holde hjulene på rullestolen rene på er å fukte to kluter eller håndklær godt i varmt såpevann og holde et i hver hånd mens du beveger rullestolen slik at hjulene roterer gjennom rengjøringsmaterialet.

Tenk deretter på hvilke deler av rullestolen som du og andre berører hyppig. Både skyvehåndtak, armstøtter, fotstøtter og hjullåser trenger grundig rengjøring, og det samme gjør holdeskinner og andre overflater du kommer i kontakt med mens du setter deg i eller går ut av rullestolen.

Vær forsiktig med å bruke blekemiddel, da dette kan reagere med plasten som brukes i noen rullestoler. Såpe er ok uansett.

Sosial distanse er enda viktigere med en rullestol

Når du sitter i en rullestol, er du plassert lavere enn mange personer som står i nærheten av deg. På grunn av tyngdekraften betyr dette at du kan ha større risiko på grunn av små dråper personer danner mens de snakker, hoster og nyser. Derfor er det viktig at du holder sosial distanse for å bidra til å sikre en god buffer mellom deg og mikrobene.

Hva med masker?

En medisinsk N-95-maske gir selvfølgelig bedre beskyttelse enn en tøymaske. Men det er stor etterspørsel etter medisinsk utstyr. Det er verdt å vurdere fordelene ved å bruke hvilken som helst type tildekning av ansiktet for å beskytte mot lavtflyvende små dråper. Husk bare på å vaske deg selv og masken etter å ha brukt den.

Hvis du har omsorgspersoner eller helsepersonell hjemme

Hvis du er avhengig av personlig assistanse, kan du be pleierne om å bruke maske og hansker – spesielt hvis de har vært i kontakt med noen som har hatt mulige symptomer på influensa eller COVID-19, selv om de ikke har symptomer selv.

Du kan også be alle pleierne om alltid å vaske hendene eller bruke håndsprit før de berører deg. Hvis de er hjemme hos deg, må du passe på at eventuelle benker eller andre steder de berører med hendene, blir rengjort.

Alle er forskjellige

Vi vet at enhver rullestolbruker er unik. Det er mange variabler involvert, fra helsetilstand til typen av rullestol eller andre tekniske hjelpemidler du bruker. Derfor er dette naturligvis generelle råd som kanskje ikke passer for alle.

Det positive er at de fleste, ved å være fornuftige og ta noen forholdsregler, kan fortsette å leve sitt eget liv på tross av covid-19-pandemien.

Ikke bekymre deg hvis håndvask og rullestolrengjøring tar tid og noen må vente på deg. Din sikkerhet er viktigst.

Oppsummering av forholdsregler:
  • Vask hendene i minst 20 sekunder, på begge sider
  • Rengjør alle steder der hendene dine kan ha berørt rullestolen
  • Hvis du bruker hansker, må du passe på å vaske hendene etter å ha tatt dem av
  • Be alle pleierne om å bruke maske og sprite hedene før de berører deg
  • Tørk av hodestøtten eller ryggen på rullestolen
  • Tørk av eventuelle styrespaker, kontroller og armstøtter
  • Tørk av eventuelle områder på rullestolen som kan bli berørt av andre
  • Ikke berør ansiktet etter å ha berørt harde overflater
  • Praktiser sosial distanse når det er mulig