Wound Care Products | Hollister NO
  • Dine valg:
  • Sår- og hudpleieprodukterSår- og hudpleieprodukter

Før bruk av noen av produktene det henvises til, må du lese hele pakningsvedlegget som følger med hvert produkt, for tiltenkt bruk, beskrivelse, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler, uønskede hendelser og brukerveiledning.